Achizitii publice

Achiziția unui imobil (casă + teren) în municipiul Tg-Jiu sau localitatea Scoarța / Runcu , județul Gorj

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ invita toate persoanele fizice, juridice să participe cu oferta pentru achiziția unui imobil (casă + teren) în municipiul Tg-Jiu sau localitatea Scoarța / Runcu , județul Gorj, cu o suprafaţa utilă  minimă de 140 mp/casă, si o suprafață construită minimă de 217 mp,   regim de înălţime P/P+1/P+M  şi o suprafaţă de teren aferent casei  de  minim 300 mp (în afara terenului pe care este construită casa), de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în scopul înfiinţării unui serviciu social – ,, Casă de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități ,,  în subordinea Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, judetul Gorj , cu  o capacitate de furnizare de servicii sociale de minim 8 locuri, cod CPV 7021200-7.

Data limită de depunere  a ofertelor la sediul D.G.A.S.P.C Gorj:26.11.2018 ora 12.00. Ofertele se depun : in original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, camera 34 -registratura pana in 26.11.2018 ora 12.00.Deschiderea ofertelor va avea loc în data de:26.11.2018, incepand cu orele 13.00 la sediul instituţiei; la şedinţa de deschidere pot participa şi ofertanţii.

 Pe plicul sigilat si netrasparent se vor trece  urmatoarele informatii: adresa unde se depun ofertele : DGASPC Gorj, str. Siretului, nr. 24 , compartimentul registratura cu mentiunea “pentru achizitie imobil”,datele de identificare ale ofertantului si  “ a nu se deschide inainte de data de 26.11.2018 ,ora 13.00’’.Descarca  documentatie