Achizitii publice

Achiziție directă pentru ” Servicii de reparare și întreținere a mașinilor și a aparatelor electrice”

D.G.S.A.P.C GORJ organizeaza achiziție directă pentru ” Servicii de reparare și întreținere a mașinilor și a aparatelor electrice”- DGASPC Gorj, cod CPV 50532, cu depunere oferte în data de 09.11.2018, ORA 10, deschidere oferte în data de 09.11.2018, ora 10, conform anuntului SEAP, ADV nr. 1047083/06.11.2018, conform documentaţiei ataşate.

Ofertanţii vor anunţa autoritatea contractantă cu privire la postarea ofertei în SEAP la mail licitatiidgaspc@yahoo.com sau fax 0353/402022.

Ofertantul a cărui ofertă are preţul cel mai scăzut va fi anunţat în vederea transmiterii documentaţiei solicitate în solicitarea de ofertă – după original – copie “conform cu originalul”, pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com sau la sediul DGASPC Gorj.

Valoarea estimată totală: 1.260,00 lei fără TVA.    Descarca  documentatie