Structura Organizatorica

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL IN DIFICULTATE NOVACI

 STRUCTURA    

1. Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi „Valea Gilortului”,
2. Centrul de zi – Novaci,
3.Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor „Huluba”,
4. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor „Novaci”,
5. Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi „Pociovalişte”,
6. Compartimentul administrativ-contabilitate