Achizitii publice

Achizitia unui imobil (casă + teren) în municipiul Tg-Jiu , localitatea Scoarța, localitatea Runcu , județul Gorj

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ invita toate persoanele fizice, juridice să participe cu oferta pentru achiziția prin cumpărarea unui imobil (casă + teren) în municipiul Tg-Jiu , localitatea Scoarța, localitatea Runcu , județul Gorj, cu o suprafaţa utilă  minimă de 140 mp/casă, si o suprafață desfâșurată (construită pe locuință) minimă de 217 mp,   regim de înălţime P/P+1/P+M  şi o suprafaţă de teren aferent casei  de  minim 300 mp (în afara terenului pe care este construită casa), de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în scopul înfiinţării unui serviciu social – ,, Casă de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi ,,  în subordinea Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, judetul Gorj , cu  o capacitate de furnizare de servicii sociale de minim 8 locuri, cod CPV 7021200-7.

Ofertele se depun : in original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, camera 34 -registratura pana in 14.12.2018 ora 10.00.

Pe plicul sigilat si netrasparent se vor trece  urmatoarele informatii: adresa unde se depun ofertele : DGASPC Gorj, str. Siretului, nr. 24 , compartimentul registratura cu mentiunea “pentru achizitie imobil”,datele de identificare ale ofertantului si  “ a nu se deschide inainte dedata de 14.12.2018 ora 11.00’’.

Descarca  documentatie