Achizitii publice

Anunt achizitie terenuri constructie case de tip familial

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ
invita toate persoanele fizice, juridice să participe cu oferta pentru achiziția a 5(cinci) suprafețe de
teren intravilan, situate în municipiul Târgu Jiu sau localităţi componente municipiului Târgu Jiu,
județul Gorj pentru obiectivul de investiție -construcția unui număr de 4 (patru) case de tip familial
cu o capacitate de 12 beneficiari /casă și (1) un centru de zi pentru copii, cod CPV 7021200-7.
Oferta se va depune in original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, camera
34 -registratura pana în data de 29.07.2019 ora 10.00.
Documentația se poate descărca de pe site-ul www. dgaspcgorj.ro sau se poate solicita la sediul
DGASPC Gorj, municipiul Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, județul Gorj, camera 33-biroul Achiziții
publice.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie