Achizitii publice

Achizitie „Produse de curățat și lustruit” (conform anexa nr. 2), cod CPV„39800000-0” – Produse de curatat si lustruit (materiale de curatenie)

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Produse de curățat și lustruit” (conform anexa nr. 2), cod
CPV„39800000-0” – Produse de curatat si lustruit (materiale de
curatenie)
în data de 08.07.2019, ora 12.00 conform anunț SICAP nr.: ADV
1090078/03.07.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 08.07.2019, ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Produse de curățat și lustruit – DGASPC Gorj”
Valoarea estimată:
– 44.243,37 lei fără TVA pentru anul 2019
Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie