Achizitii publice

Achizitie rechizite şcolare”, cod CPV 39162110-9

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
„Rechizite şcolare”, cod CPV 39162110-9 „Rechizite şcolare”
în data de 30.08.2019, ora 12.00 conform anunț SICAP nr.: ADV
1099964/29.08.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 30.08.2019, ora 12.30
inclusiv, sub denumirea „Rechizite şcolare”- DGASPC Gorj”

Valoarea estimată:
„Rechizite şcolare”, cod CPV 39162110-9 „Rechizite şcolare”, astfel:
– pentru anul 2019 = 12.644,79 lei fără TVA,
– pentru anul 2020 = 4.175,80 lei fără TVA,
Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie