Achizitii publice

Achizitie „Execuție de lucrări de reparații la instalația de paratrăznet existent la CSAPR Tg Jiu, cod CPV 45312310-3″

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze : „Execuție de lucrări de
reparații la instalația de paratrăznet existent la CSAPR Tg Jiu, cod CPV
45312310-3 – ”Lucrări de protecție împotriva fulgerelor””

în data de 06.09.2019, ora 09:15 conform anunț SEAP nr.:
ADV1100145/30.08.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 06.09.2019, ora 09:00 ,sub
denumirea „ Reparații instalație paratrăznet -DGASPC Gorj”.
Valoarea estimată: 4.525,92 lei fără TVA.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0742266898.

Descarca documentatie