Achizitii publice

Achizitie ”furnizare materiale de construcții”, necesare pentru întreținerea și funcționarea centrelor din subordinea DGASPC Gorj

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
”furnizare materiale de construcții”, necesare pentru întreținerea și funcționarea centrelor din subordinea DGASPC Gorj conform anunț SICAP nr.: ADV 1113581/30.10.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 05.11.2019, inclusiv, sub denumirea „furnizare materiale de constructii DGASPC Gorj”
Analiza ofertelor va avea loc în data de 06.11.2019, ora 08:30 la sediul autorității contractante.

Valoarea totală estimată:18.736,70 lei fără TVA, din care:
– LOT nr. 1- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 12.227,76 LEI FĂRĂ TVA;
– LOT nr. 2- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 4.849,74 LEI FĂRĂ TVA;
– LOT nr. 3- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 674,20 LEI FĂRĂ TVA;
– LOT nr. 4- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 985,00 LEI FĂRĂ TVA
conform referatelor transmise de centre.

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca Documentatie