Achizitii publice

Achizitie „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă „
în data de 24.04.2020 ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV 1142131 din
21.04.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 24.04.2020 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”
Valoarea estimată:
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
– 27.322.00 lei fără TVA pentru perioada mai – iunie 2020

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie