Achizitii publice

Achizitie „Servicii de asistență de specialitate în vederea realizării activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în regie proprie” și „Servicii medicale veterinare „

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
„Servicii de asistență de specialitate în vederea realizării
activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în regie
proprie” și „Servicii medicale veterinare – servicii medicale complete
cuprinzând consultații, diagnostic, tratament, identificarea și
înregistrarea animalelor – pentru exploatație comercială de tip A –
pentru 12 – 17 bovine, 100 – 200 găini pentru ouă, 10 – 20 suine”, cod
CPV„85200000-1” – Servicii veterinare
în data de 14.05.2020 ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV 1146694 din
13.05.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 14.05.2020 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Servicii veterinare – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată totală pentru perioada mai – septembrie 2020 = 13.100
lei fără TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie