Achizitii publice

Achizitie Servicii operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificare tehnică in utilizarea instalaţiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR (operator R.S.V.T.I.)

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze Servicii operator
autorizat, responsabil cu supravegherea si verificare tehnică in
utilizarea instalaţiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR (operator
R.S.V.T.I.)” cod CPV :71630000- 3 în data de 29.05.2020 ora 13.30
conform anunț SEAP nr. ADV 1149290 din 26.05.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 29.05.2020 ora 13.00
inclusiv, sub denumirea”Servicii operator autorizat în domeniul
ISCIR-operator RSVTI-DGASPC Gorj”
Valoarea estimată: 4.528.00 lei fără TVA pentru perioada
01.06-30.09.2020
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie