Achizitii publice

Achiziție imobil (casă + teren) în municipiul Târgu Jiu (inclusiv localitățile componente municipiului Târgu Jiu, respectiv Bârsești, Drăgoieni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanești, Slobozia și Ursați)

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ
invită toate persoanele fizice, juridice să participe cu oferta pentru
achiziția unui imobil (casă + teren) în municipiul Târgu Jiu (inclusiv
localitățile componente municipiului Târgu Jiu, respectiv Bârsești,
Drăgoieni, Iezureni, Polata, Preajba Mare, Romanești, Slobozia și
Ursați), cu o suprafaţa utilă  minimă de 200 mp/casă, regim de înălţime
P(parter) / P+1-2E (parter plus 1 sau 2 etaje)/P+M (parter și mansardă),
cu sau fără subsol/demisol (beci) şi o suprafaţă de teren aferent casei
de  minim 300 mp (în afara terenului pe care este construită casa),
tel/fax : +40 353 402022/+40353402022,adresa de mail:
achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro.
Documentatia necesara întocmirii ofertei se poate descarca de pe
site-ul www.dgaspcgorj.ro sectiunea « Achizitii »sau se ridica de la
sediul institutiei din str.Siretului nr.24,camera 33,biroul Achizitii
publice,Tehnic si de Patrimoniu. Data limită de depunere  a ofertelor la
sediul D.G.A.S.P.C Gorj: 04.08.2020 ora 11.00. Ofertele se depun în
original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, camera
34 -registratura.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de: 04.08.2020, începand cu
orele 12.00 la sediul instituţiei; la şedinţa de deschidere pot
participa şi ofertanţii. Pe plicul sigilat si netrasparent se vor trece
urmatoarele informatii: adresa unde se depun ofertele : DGASPC Gorj,
str. Siretului, nr. 24 , compartimentul registratura cu mentiunea
“pentru achizitie imobil”, si  “ a nu se deschide înainte de data de
04.08.2020,ora 12.00’’. Nu vor fi luate în considerare ofertele depuse
dupa data si ora limita.

Descarca documentatie