Achizitii publice

Achizitie „Mentenanță instalația de detecție, semnalizare, alarmare și avertizare incendii – IDSAI” – pentru trimestrul IV/2020 ,în data de 25.09.2020

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
„Mentenanță instalația de detecție, semnalizare, alarmare și avertizare
incendii – IDSAI” – pentru trimestrul IV/2020, ce face parte din cod CPV
50413200-5 „Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de
stingere a incendiilor” cu posibilitatea de prelungire pentru perioada
ianuarie – aprilie 2021 (trim I – trim II 2021)
în data de 25.09.2020, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV
1171049/21.09.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 25.09.2020, ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Mentenanță IDSAI”- DGASPC Gorj

Valoarea estimată:
– octombrie – decembrie 2020 (trimestrul IV/2020) = 3.785 lei fără TVA
– ianuarie – aprilie 2021 (trim I – trim II 2021) = 7.630 lei fără TVA
TOTAL = 11.415 lei
fără TVA

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie