Achizitii publice

Achizitie „Imprimate” grupa cod CPV : 228, în data de 12.10.2020

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze „Imprimate” grupa cod CPV :
228, în data de 12.10.2020 inclusiv conform anunț SEAP nr. ADV 1174062
din 06.10.2020.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.

Oferta se va posta în SEAP până în data de 12.10.2020 inclusiv, sub
denumirea ” Imprimate-DGASPC Gorj ”.

Valoarea estimată: 4.770,16 lei fără TVA pentru perioada
octombrie-31.12.2020, respectiv 4.223,64 lei fără TVA pentru perioada
01.01-30.04.2021.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817

Descarca documentatie