Achizitii publice

Achizitie ”Furnituri de birou-DGASPC Gorj”, grupa cod CPV 301, pentru unităţile de asistenţă socială din subordinea DGASPC Gorj, în data de 16.10.2020

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze ”Furnituri de birou-DGASPC
Gorj”, grupa cod CPV 301, pentru unităţile de asistenţă socială din
subordinea DGASPC Gorj, în data de 16.10.2020 , conform anunț SEAP :
ADV1175638/13.10.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată
pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice”- „Achiziții
publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 16.10.2020, ora 09:00 ,
sub denumirea Furnituri de birou-DGASPC Gorj.
Valoarea estimată totală pentru perioada octombrie 2020-31.12.2020 :
26.151,99 lei fără TVA, cu posibilitate de prelungire pentru
01.01.2021-30.04.2021 : 38.067,37 lei fără TVA.lei .
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749071817.

Descarca documentatie