Achizitii publice

Achizitie „Servicii întreţinere ascensoare” cod CPV : 50750000-7, în data de 09.11.2020 ora 12.30

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze „Servicii întreţinere
ascensoare” cod CPV : 50750000-7, în data de 09.11.2020 ora 12.30
conform anunț SEAP nr. ADV 1180418 din 02.11.2020.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.

Oferta se va posta în SEAP până în data de 09.11.2020 ora 12.00
inclusiv, sub denumirea ” Servicii întreţinere ascensoare DGASPC Gorj
”.

Valoarea estimată: 2.230.00 lei fără TVA pentru perioada
noiembrie-31.12.2020, respectiv 4.460,00 lei fără TVA pentru perioada
01.01-30.04.2021.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817

Descarca Documentatie