Fără categorie

Anunț consultare publică –Proiectul Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2021.

Anunț consultare publică –
”Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională ,HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială ,Legea asistenței nr.292/2011 actualizată, inițiază consultarea publică privind  proiectul  Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2021.

Observațiile și propunerile privind proiectul Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2021, pot fi transmise pe adresa: office@dgaspcgorj.ro în atenția Biroului Strategii, Programe, Proiecte

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul din bugetul Consiliului pe anul 2021.

Descarca Plan actiune 2021