Achizitii publice

Achizitie – „Legume şi fructe pentru perioada mai – iunie 2021”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „ în data de 26.04.2021, ora 12.00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Legume şi fructe pentru perioada mai – iunie 2021”,
cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „
în data de 26.04.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV 1209010 din
20.04.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 26.04.2021 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată :
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
– 21.636,50 lei fără TVA pentru perioada mai – iunie 2021

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Descarca caiet de sarcini

Descarca formulare