Achizitii publice

Achizitie „Revizie anuală, verificarea tehnică periodică centrale termice, verificare lunară panouri solare și servicii de intervenții și reparații centrale termice și panouri solare”,

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
„Revizie anuală, verificarea tehnică periodică centrale termice,
verificare lunară panouri solare și servicii de intervenții și
reparații centrale termice și panouri solare”, cod CPV 50720000-8
„Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale”
în data de 10.06.2021, ora 12.00 conform anunț SICAP nr.: ADV
1218981/08.06.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 10.06.2021, ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Mentenanță Centrale termice”- DGASPC Gorj

Valoarea estimată:
PENTRU PERIOADA IUNIE – DECEMBRIE, ANUL 2021
– Revizie anuală, verificarea tehnică periodică centrale termice conform
anexa nr. 2 = 43.315,00 lei fără TVA,
– Verificare lunară panouri solare conform anexa nr. 1 = 14.203,00 lei
fără TVA,
– Servicii de intervenții și reparații centrale termice și panouri
solare pentru echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 – manoperă/oră/om =
63,08 lei fără TVA,
PENTRU PERIOADA IANUARIE – APRILIE, ANUL 2022
– Verificare lunară panouri solare conform anexa nr. 4 = 8.116,00 lei
fără TVA,
Servicii de intervenții și reparații centrale termice și panouri solare
pentru echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 – manoperă/oră/om = 63,08
lei fără TVA,

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca caiet formulare mentenanta CT