Achizitii publice

Achizitie – „Legume şi fructe pentru perioada iulie-august 2021”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „ în data de 25.06.2021, ora 12.00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Legume şi fructe pentru perioada iulie-august 2021”,
cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „
în data de 25.06.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV1209010 din
18.06.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 25.06.2021 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată :
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
– 19.570,90 lei fără TVA pentru perioada iulie-august 2021

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie