Anunturi Concurs

Erata la procesul-verbal cu ocazia selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 29.06.2021, pentru ocuparea a 8 posturi vacante corespunzatoare unor functii contractuale de educatori