Achizitii publice

Achizitie Reabilitare, recompartimentare cladire bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Ingrijire si Asistenta Suseni” cod CPV : 45453000-7- Lucrari de reparatii generale si de renovare, în data de 20.07.2021 ora 12:30 conform anunț SEAP nr. ADV1227459.

                DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze  „Reabilitare,
recompartimentare cladire bloc alimentar pavilion D din cadrul
Complexului de Ingrijire si Asistenta Suseni”  cod CPV :  45453000-7-
Lucrari de reparatii generale si de renovare, în data de  20.07.2021 ora
12:30 conform anunț SEAP nr. ADV1227459.Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Considerăm că este recomandată vizitarea amplasamentului și
identificarea în teren, a tuturor elementelor tehnice necesare pentru
intocmirea ofertei tehnice conform caietului de sarcini, de catre
operatorii economici interesați.
Oferta se va posta în SEAP și documentele se vor trimite pe
e-mail achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro până în data de 20.07.2020
ora 12.00 inclusiv, sub denumirea:
” Reabilitare , recompartimentare bloc alimentar pavilion D CIA
Suseni”Valoarea  estimată:   442.036,16 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Documentatii: