Achizitii publice

Răspuns solicitare de clarificări privind achiziția: „Reabilita/ recompartimentare clădire bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Ingrijire si Asistenta Suseni” cod CPV : 45453000-7

Solicitare de clarificări:
1. in cadrul listelor de cantitati exista norme specifice programului de
devize folosit de proiectant, ce nu fac parte din Indicatoarele de norme
de devize ediţia 1981 – 1982, va rugam sa fi-ti de acord cu urmatoarele:
Normele ce nu sunt comune programelor de devize folosite de catre
ofertanti (exemplu: CD12A01>, RPCT03A01>, IZF08B01A, etc.) se vor
asimila de fiecare ofertant in parte folosindu-si proprile consumuri;
2. Prelungirea termenului de depunere al ofertelor pana la data de
28.07.2021;

Răspuns solicitare de clarificări:
1. Documentația de atribuire întocmită de proiectant a fost aprobată în
ședință de consiliu, nefiind
posibilă modificarea cantităților sau a condițiilor specificate de
acesta.
În acest sens , doar normele ce nu sunt comune programelor de devize
folosite de către ofertanți
pot fi asimilate de către fiecare ofertant în parte , folosindu-și
propriile consumuri, cu încadrare în cerințele impuse de proiect.
2. Termenul de depunere a ofertelor în SEAP și de înaintare pe e-mail a
ofertei și documetelor
însoțitoare rămâne 20.07.2021, ora 12:00, întrucât modificarea acestuia
ar conduce la imposibilitatea respectării termenului de licențiere a
serviciului de protecție socială asigurat de CIA Suseni, termen impus
de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,
Copii și Adopții din cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale.