Anunturi Concurs

Anunț – CENTRALIZATOR NOMINAL privind punctajul și rezultatul final al concursului organizat în data de 10.08.2021, ora 10.00 (proba scrisă) şi 13.08.2021 (proba de interviu), pentru ocuparea unui post vacant corespunzător unei funcţii contractuale de execuţie de medic specialist la Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg.Jiu 15:03