Achizitii publice

Achizitie „ IMPRIMATE” , conform Centralizatorului de produse anexat la Formularul de ofertă ”, grupa cod CPV 228, în data de 13.09.2021 ora 12:00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze „ IMPRIMATE” ,
conform Centralizatorului de produse anexat la Formularul de ofertă ”,
grupa cod CPV 228, în data de 13.09.2021 ora 12:00 conform anunț SEAP
nr. ADV 1237485.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Ofertele se vor posta în SEAP până în data de 13.09.2021 ora
12:00, sub denumirea:

„Imprimate – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată: 3.709,58 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie