Achizitii publice

Achiziție „Aparate de uz casnic” în data de 20.10.2021, ora 12.00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze următoarele:
„Aparate de uz casnic” – cod CPV 39700000-9 „Aparate de uz casnic”

Valoare estimată = 41.173,05 lei fără TVA, împărțită pe loturi:

LOT 1: Aragaz, cuptor cu microunde =
4.159,65 lei fără TVA
LOT 2: Frigider, combină frigorifică =
19.005,29 lei fără TVA
LOT 3: Masini de spălat
= 11.568,94 lei fără TVA
LOT 4: Fier călcat, mixer, uscător păr, sandwich-maker = 6.439,17 lei
fără TVA

în data de 20.10.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV. 1245944
din 13.10.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 20.10.2021 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea

Aragaz, cuptor cu microunde DGASPC Gorj – pentru Lotul 1
Frigider, combină frigorifică DGASPC Gorj – pentru Lotul 2
Masini de spălat DGASPC Gorj – pentru Lotul 3
Fier călcat, mixer, uscător păr, sandwich-maker DGASPC Gorj – pentru
Lotul 4

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare/clarificări se pot obține la telefon 0749/071817.

Caiet sarcini formulare ap uz casnic