Achizitii publice

Achizie „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă pentru perioada noiembrie – decembrie 2021, în data de 22.10.2021, ora 12.00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
pentru perioada noiembrie – decembrie 2021, în data de 22.10.2021, ora
12.00 conform anunț SEAP nr. ADV 1247664 din 19.10.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 22.10.2021 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată :
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
– 18.430,00 lei fără TVA pentru perioada noiembrie – decembrie 2021

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Caiet sarcini leg fr nov dec