Anunturi Concurs

Centralizator nominal privind punctajul si rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unor posturi de muncitor calificat I(fochist)