DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GORJ

PREZENTARE
CONDUCEREA
PROTECTIA COPILULUI
ASISTANTA SOCIALA
R.O.F.
INFORMATII PUBLICE
LEGISLATIE
 
INFORMATII UTILE
COMUNICATE PRESA
ANUNTURI
DECLARATII DE AVERE
DECLARATII DE INTERESE
ACHIZITII

 

Link-uri utile

Consiliul Judetean Gorj

A.N.P.D.C. Bucuresti

A.N.P.H. Bucuresti

O.R.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

   ACHIZITII

   DATA                             CONTINUT PE SCURT

20.05.2016
CLARIFICARI "SERVICII DE MEDICINA MUNCII"
        
            Avand in vedere solicitarea de clarificari venita din partea unui operator economic :
"In anexa 2 privind necesarul de analize medicale este prevazut doua coloane cu CRR Tg Carbunesti..."
precizam ca acestea sunt corecte (analize pentru angajati si beneficiari).
            Termenul de depunere al ofertei pentru "Servicii medicina muncii" se amana pentru data de 25.05.2016, ora 10,00, iar termenul de deschidere al ofertelor se amana pentru  data de 25.05.2016, ora 11,00 intrucat s-a procedat la efectuarea unor mici modificari de forma la anexa la formularul de oferta , pozitia 1, 10 si 14,
13.05.2016

Referitor la achizitia directa  “servicii de intretinere , reparare, verificare tehnica periodica si autorizatie de functionare a cazanelor , a centralelor termice si panouri solare”  CPV 50720000-8 publicata in SEAP sub nr. 37122/12.05.2016 intervine urmatoarea clarificare:

Va aducem la cunostinta ca  nu face obiectul prezentei achizitii centrala termica  MOTAN Kober K Start K27119/19-Q = 24KW P= 1.5  ( aceasta se gaseste in ANEXA 1 la caietul de sarcini  , punctul 7.1),  intrucat  centrala  respectiva nu se mai afla in patrimoniul DGASPC Gorj .

Se face precizarea ca nu se modifica valoarea estimata .

13.05.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in  mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze  Proiectare și execuție lucrări de: Construcție spatiu pentru amplasare si protectie generator diesel existent, si punerea in functiune a acestuia pentru  C.R.R.N.A. Bilteni, Tg Jiu, grupa cod CPV 4531,, in data de 20.05.2016, ora 1200  in conformitate conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006
            Operatorii economici vor depune in plic inchis documentele de calificare , propunerea tehnica si propunerea financiara cerute in solicitarea de oferte pana pe 20.05.2016, ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 20.05.2016, ora 12.00.
          Valoarea estimată  a achiziției  : 12.500,00 lei fara TVA.
 Documentatia  este  atasata la prezentul anunt  , se poate vizualiza online  sau se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul  0353/402022 sau e –mail : licitatiidgaspc@yahoo.com.    Detalii aici
13.05.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in  mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze  servicii de întreţinere, reparare, verificare tehnică periodică şi autorizare de funcţionare a cazanelor, a centralelor termice şi panourilor solare, cod CPV : 50720000-8”, in data de 23.05.2016, ora 1200  in conformitate conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006
            Operatorii economici vor depune in plic inchis documentele de calificare , propunerea tehnica si propunerea financiara cerute in solicitarea de oferte pana pe 23.05.2016, ora 11.00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 23.05.2016, ora 12.00                      
          Valoarea estimată minimă a achiziției, pentru perioada iunie 2016 - 31.12.2016, este de 28.697,68 lei fara TVA, iar pentru perioada maxima iunie 2016- pana 30.04.2017 este de 45.601,12 lei fara TVA, conform Anexei nr. 1, condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie.
 Documentatia  este  atasata la prezentul anunt  , se poate vizualiza online  sau se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul  0353/402022 sau e –mail :  licitatiidgaspc@yahoo.com.    Detalii aici
11.05.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, telefon/fax:0353.402.022, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Servicii de medicina muncii ”   valoare estimata 57.581,00 lei .
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre D.G.A.S.P.C. Gorj  pana la data de 23.05.2016, ora 9.00. Informatii suplimentare puteti obtine de la  nr. de fax 0353/402022 sau  pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
06.05.2016

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj , cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii , cu modificarile si completarile ulterioare „produse lactate”conform anuntului nr. 36429 publicat in SEAP.
          Termenul limita de depunere a ofertelor:17.05.2016 ora 10.00.
          Deschiderea ofertelor : 17.05.2016, ora 12.00
Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie , la fax-ul 0353/402022 sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com

25.04.2016

 ACHIZITIE SERVICII CATERING- CLARIFICARI NR.2  

Referitor la achizitia de servicii de catering  din data de 27.04.2016, ora 12   intervin urmatoarele clarificari    :

1.     Care este codul CPV corect  aferent acestei achizitii ?
          Raspuns
    Codul CPV corect  aferent prezentei achizitii este 55520000-1.

 2.Bilanturile pentru anul 2014, 2015  se depun in copie si se confirma depunerea aestora?
           Raspuns
    Pentru bilantul anului  2014 trebuie sa fie confirmata depunerea lui    iar  pentru anul 2015 daca nu a fost depus bilantul la ANAF vor fi depuse documente justificative sau alte documente care demonstreaza situatia economica si financiara( balanta de verificare, declaratii, etc)

25.04.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, telefon/fax:0353.402.022, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Proiectare și execuție lucrări de: Construcție gard protecție a fațadelor anvelopate   la C.S.A.P.R. Tg Jiu   str. 23 August, nr. 24, judetul Gorj, valoare estimata 6.026,48 lei fara TVA.
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre D.G.A.S.P.C. Gorj  pana la data de 05.05.2016, ora 9.00. Informatii suplimentare puteti obtine de la  nr. de fax 0353/402022 sau  pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
22.04.2016
Referitor la achizitia de servicii de catering  din data de 27.04.2016, ora 12   intervin urmatoarele clarificari    :
 - initial in fisa de date a fost prevazut : “ Ofertantul va elabora propunerea financiara prin completarea formularului de oferta nr.10 ce va fi insotit de anexa  A “
Prin  clarificari  va comunicam ca “Ofertantul va elabora propunerea financiara prin completarea formularului de oferta nr.10 ce va fi insotit de anexele  1 si 2 atasate in sectiunea formulare   “
 
initial la documentatia de achizitie nu a fost atasat modelul de contract , drept urmare la prezenta clarificate se ataseaza  modelul de contract pentru prestari servicii. Model Contract 
21.04.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in  mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze  servicii de catering , in data de 27.04.2016, ora 1200  in conformitate cu prevederile Anexei 2 B din OUG 34/2006.
 Operatorii economici vor depune in plic inchis documentele de calificare , propunerea tehnica si propunerea financiara cerute in solicitarea de oferte pana pe 27.04.2016, ora 11.00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 27.04.2016, ora 12.00                     
 Valoarea estimata  pentru perioada 01.05.2016-30.06.2016  : 377079,85 lei fara TVA.
 Documentatia  este  atasata la prezentul anunt  , se poate vizualiza online  sau se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul  0353/402022 sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com.   Detalii aici
21.04.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in  mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin   cumparare directa, in data de 04.05.2016, ora 1200  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006: „Conserve de legume si fructe”;
Operatorii economici vor depune in plic inchis documentele de calificare , propunerea tehnica si propunerea financiara cerute in solicitarea de oferte pana pe 04.05.2016, ora 11.00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 04.05.2016, ora 12.00.                       
  Valoarea estimata minima pana la 31.12.2016 :56.095,40 lei fara TVA”,  conform anuntului publicat in SEAP sub numarul 35277/21.04.2016;
  Valoarea estimata maxima pana la 30.04.2017 : 94.691,30 lei fara TVA;
 Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com.
19.04.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul in municipiul Tg-Jiu, str. Siretului, nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin "cumparare directa" in conformitate cu prevederile art.19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica ,a contractelor de concesiune servicii , cu modificarile si completarile ulterioare,”Materiale sanitare” pentru unitatile din cadrul D.G.A.S.P.C.Gorj conform anuntului nr. 34948 publicat in SEAP.
Termenul limita de depunere a ofertelor :28.04.2016 , ora 10.00.
Deschiderea ofertelor :28.04.2016, ora 12.30.
Documentatia se  poate solicita inaintand catre D.G.A.S.P.C.Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail :licitatiidgaspc@yahoo.com.
05.04.2016Referitor la achizitia directa "produse electrice ", anunt in SEAP 32564/29.03.2016  avand in vedere clarificarile solicitate de catre un operator economic  transmise prin e-mail,formulam urmatoarele raspunsuri:  Detalii aici
04.04.2016
Referitor achizitie directa"materiale pentru constructii, vopsele, lacuri, diluanti" , anunt in SEAP 32845
Avand in vedere clarificarile solicitate de catre un operator economic  transmise prin e-mail , formulam  urmatoarele  raspunsuri :
INTREBARE :
LOT 1 POZITIA 42
CE VOPSEA  SE DORESTE LAVABILA SAU EMAIL(ESTE SCRIS LAVABILA 15 L AMBALATA LA CUTII DE 0.75L)
LA POZITIA 23 LOT1 SE DORESC NUMAI 5 BUCATI DE POLISTIREN SAU 5 BAXURI
LOT 2 
POZITIA 7 CATE BUCATI FERUGINOL SUNT NECESARE?
IDEM POZITIA 17 VOPSEA NEGRU IN ULEI 
RASPUNS :
lot 1
-          poz 42 vopsea lavabila 15 kg , ambalata in cutii de 15 kg, 4 bucati;
       -          pozitia 23 , 12 bucati de polistiren,  5 cm, 50cm/100 cm
lot 2 
-          pozitia 7 : 5 buc feruginol ambalate la 1 litru;
      -          pozitia 17 :4 buc vopsea negru in ulei ambalata la 1 litru             
01.04.2016Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj  anunta amanarea termenului de depunere a ofertelor din cadrul achizitiei publice de produse electrice anunt SEAP 32564/29.03.2016
pentru data de 11.04.2016 ora 12:00. Detalii
01.04.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, telefon/fax:0353.402.022, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Proiectare și execuție lucrări de: Construcție gard protecție a fațadelor anvelopate   la C.S.A.P.R. Tg Jiu   str. 23 August, nr. 24, judetul Gorj, valoare estimata 6.026,48 lei fara TVA.
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre D.G.A.S.P.C. Gorj  pana la data de 12.04.2016, ora 9.00. Informatii suplimentare puteti obtine de la  nr. de fax 0353/402022 sau  pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
01.04.2016

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ,produse „materiale pentru constructii, vopsele lacuri, diluanti „:
  lotul 1 ‚materiale pentru constructii”
  lotul 2 „vopsele , lacuri , diluanti”
conform anuntului nr.32845, publicat in SEAP.
        Termenul limita de depunere a ofertelor: 08.04.2016, ora 10.00.
         Deschiderea ofertelor : 08.04.2016, ora 12.00.
        Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

31.03.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, telefon/fax:0353.402.022, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Furnizare, montare si punere in functiune inclusiv intocmire proiect tehnic si avizare ISU pentru instalatia de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu pentru Centrul de recuperare si reabilitare  din Tg-Crbunesti, str. Eroilor, nr. 81, judetul Gorj, valoare estimata 15.000,00 lei fara TVA.
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre D.G.A.S.P.C. Gorj  pana la data de 11.04.2016, ora 9.00. Informatii suplimentare puteti obtine de la  nr. de fax 0353/402022 sau  pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
31.03.2016  "Avand in vedere clarificarile solicitate de catre un operator economic privind achizitia directa 'produse electrice", cod CPV 31500000-1, anunt SEAP 32564/29.03.2016, formulam  urmatoarele  raspunsuri :
INTREBARE :
va rugam sa ne furnizati urmatoarele detalii tehnice la:
poz 5,ce fel de bec de 125W(dulie,tip)
poz 10,bec ec 23W,culoare calda sau rece sau indiferent
poz 11 la fel,ce bec ,cald,rece
poz 14,bec halogen cu soclu R7s?
poz 20,ce inseamna corp vertical 18W?
poz 25,lanterne de care?
poz 29,30...tuburi neon culoare rece 6400K?
La centralizator cod cpv312
poz 6,comutator cap scara ST sau PT?
poz 7.ce inseamna comutator ST SNG?
poz 10 intrerupator ST sau PT?
poz 11 intrerupator  dublu(comutator)ST sau PT?
poz 13,14,15 ,ST sau PT?
poz 20 prelungitor protectie supratensiune sau scurtcircuit?
poz 27,28 prize ST sau PT?
poz 29,30,31,32,33 sigurante automate P+N? adica pol + nul(nu 1 pol)
poz 46 ,ce e stecher cu impamantare CPL?
poz 47,ce e stecher schuko?
RASPUNS :
-          poz 5, bec de 125W soclu E27
-          poz 10,bec ec 23W,culoare rece
-          poz 11 bec culoare calda
-          poz 14,bec halogen cu soclu E27
-          poz 20, corp  iluminat vertical 18W
-          poz 25,lanterne  cu led reincarcabile
-          poz 29,30...tuburi neon culoare rece 6400K
La centralizator cod cpv312 
-          poz 6,comutator cap scara ST
-          poz 7.intrerupator sub tencuiala
-          poz 10 intrerupator simple subtencuiala ST
-          poz 11 intrerupator  dublu(comutator) subtencuiala ST
-          poz 13,14,15 ,intrerupatoare ST
-          poz 20 prelungitor protectie supratensiune
-          poz 27,28 prize subtencuiala ST
-          poz 29,30,31,32,33 sigurante automate P+N
-          poz 46 ,stecher cu contact de protectie lateral, se monteaza pe cordoane trifilare tip MYYM, max 3x2 ,5mm, destinat racordarii la retea a aparatelor care necesita impamantare.
         -          poz 47,stecher cu corp si terminale realizate din realizate din               material rezistent la temperaturi ridicate si la eventuale socuri.               Este alcatuit din 2 pini din alama nichelata protejati de un                     material care are capacitatea de autostingere . Are un sistem                 ce permite prinderea cablului atat la un unghi de 180 grd cat si             la 90 grd. Cablul nu trebuie sa aiba sectiunea mai mica de 1-2                mm.
29.03.2016Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun. Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin   cumparare directa, in data de 12.04.2016, ora 12:30  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006: „Ulei, margarina,conserve peste,apa minerala,sucuri,produse moraritsi produse amilacee”
              Operatorii economici vor depune in plic inchis documentele de calificare , propunerea tehnica si financiara cerute in solicitarea de oferte pana pe 12.04.2016, ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.04.2016, ora 12.30.       
       
Valoarea estimata minima cumulata pana la 31.12.2016 : 63.533,01 lei fara TVA
, din care :
Lot 1 : “Conserve de peste”, cod CPV 15235000-4: -1.511,00 lei fara TVA
Lot 2. ”Ulei si margarina”, grupa cod CPV 15400000-2: - 23.676,72 lei fara TVA
 Lot 3. : ” Apa minerala si sucuri” grupa cod CPV 15980000-1: - 12.290,85 lei fara TVA
Lot 4. : ” Produse de morarit, produse amilacee” , cod CPV: 15600000-4: - 26.054,44 lei fara TVA;
    Valoarea estimata maxima cumulata pana la 30.04.2017 : 83.074,43 lei fara TVA, din care :
 Lot 1 : “Conserve de peste”, cod CPV 15235000-4: - 2.033,00 lei fara TVA,
Lot 2. : ”Ulei si margarina”, grupa cod CPV 15400000-2: - 31.439,60 lei fara TVA,
Lot 3. :” Apa minerala si sucuri” grupa cod CPV 15980000-1: -14.860,85 lei fara TVA,
Lot 4. : ” Produse de morarit, produse amilacee” , cod CPV: 15600000-4: - 34.740,98 lei fara TVA,
 conform anuntului publicat in SEAP sub numarul 32547/29.03.2016.
    Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com.
29.03.2016

          Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ,produse „produse electrice:

lotul 1- sigurante , stecher, intrerupator , prize cod CPV 312
lotul 2 – cabluri de distributie , sarma si cabluri isolate , cod CPV 313
lotul 3 – material electrice –becuri , aparate de iluminat, cod CPV 315

conform anuntului nr.32564/29.03.2016, publicat in SEAP.
        Termenul limita de depunere a ofertelor: 06.04.2016, ora 10.00.
         Deschiderea ofertelor : 06.04.2016, ora 12.00.
        Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

24.03.2016

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ,produse „oua de gaina  „conform anuntului nr.32303, publicat in SEAP.
        Termenul limita de depunere a ofertelor: 01.04.2016, ora 11.00.
        Deschiderea ofertelor : 01.04.2016, ora 14.00.
Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

24.03.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul in municipiul Tg-Jiu, str. Siretului, nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin "cumparare directa" in conformitate cu prevederile art.19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica ,a contractelor de concesiune servicii , cu modificarile si completarile ulterioare, serviciul de audit energetic si raport de audit energetic pentru unitatile din cadrul D.G.A.S.P.C.Gorj conform anuntului nr. 32231 publicat in SEAP.
Termenul limita de depunere a ofertelor :01.04.2016 , ora 10.00.
Deschiderea ofertelor :01.04.2016, ora 12.00.
Documentatia se  poate solicita inaintand catre D.G.A.S.P.C.Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail :licitatiidgaspc@yahoo.com.
22.03.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in
mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin   cumparare directa, in data de 31.03.2016, ora 1230  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare: „Articole sanitare, diverse produse fabricate si articole conexecod CPV :  44411000-4 in valoare estimata  de 22.294,98 lei fara TVA, conform anuntului publicat in   SEAP sub numarul 31999/22.03.2016.
 Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com.
22.03.2016Raspuns clarificari achizitie cod CPV 445, anunt SEAP 31487
      Avand in vedere clarificarile solicitate de catre un operator economic  transmise prin e-mail , formulam  urmatoarele  raspunsuri :
INTREBARE :
-pozitia 45 –fir nylon L= 300 ML , grosime 30mm este corect?sau trebuie grosime 3mm;
- fir nylon 0.8 mm L= 50 ML pentru ce este folosit?
- broasca     de la pozitia 13 este cu cheie sau butu?
- lacatul de la pozitia 51 ce marime are?
- suruburile de la pozitiile 82/83/84 ce lungime au?
RASPUNS :
-          Poztia 45 fir nylon grosime = 0.30 mm
-          Fir nylon 0.8 mm , L= 50ml este folosit pentru motocositoare;
-          Broasca de la pozitia  13 este  broasca usa cu cheie si butuc;
-          Lacatul de la pozitia  51 =total 25 buc
   - 5 buc marime medie,  de aproximativ 6 cm/5 cm;
                                             -5 buc  =500/20SB
                                             - 5 buc= 500/30 SB
                                             - 10 buc = 50mm
   -          Suruburile de la pozitiile 36,37,38 sa fie de 6 cm.
16.03.2016
Directia Genarala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj , cu sediul in municipiul Tg-Jiu, str. Siretului , nr. 24, jud. Gorj , intentioneaza sa achizitioneze prin "cumparare directa", in conformitate cu prevederile art.19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune servicii , cu modificarile si completarile ulterioare, produse"unelte gospodaresti, chei, lacate, balamale, surubelnite, burghie, broaste usa, dispozitive de fixare ", conform anuntului nr. 31487 publicat in SEAP.
         Termenul limita de depunere a ofertelor :28.03.2016, ora 10.00.
         Deschiderea ofertelor:28.03.2016, ora 12.00.
         Documentatia se poate solicita inaintand catre D.G.A.S.P.C. Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie , la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
16.03.2016 Va aducem la cunostinta faptul ca s-a anulat achizitia de ” Servicii de întretinere și reparaţii auto pentru autovehiculele ce apartin D.G.A.S.P.C. Gorj –manopera pentru anul 2016, cod CPV 50110000-9 din data de 17.03.2016, intrucat s-a constatat , dupa solicitarile de clarificari care au venit din partea operatorilor economici, ca autoritatea contractanta a cerut criterii de calificare  care nu pot fi demonstrate in parctica de catre operatorii economici.
       Procedura va fi reluata la o data ulterioara. Va multumim .
10.03.2016

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ,produse „oua „ conform anuntului nr.30808, publicat in SEAP.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 18.03.2016, ora 10,00.   Deschiderea ofertelor : 18.03.2016, ora 12.00.
Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

09.03.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin   cumparare directa, in data de 17.03.2016, ora 1200  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 5011 Servicii de întretinere și reparaţii auto pentru autovehiculele ce apartin D.G.A.S.P.C. Gorj –manopera pentru anul 2016in valoare de 13.581,45 lei fara TVA.
 Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
29.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in
mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin  cumparare directa, in data de 09.03.2016, ora 1000  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 39224000-8Materiale de intretinere”in valoare de 13.747,03 lei fara TVA.
 Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
26.02.2015

          Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj , cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, in conformitate cu art.209, alin 4 , lit. b din  OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, , anuleaza procedura de  achizitie publica pentru „produse lactate „publicat in SEAP conform anuntului nr.29116,  urmand a fi publicata la o data ulterioara.

19.02.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun. Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin   cumparare directa, in data de 03.03.2016, ora 1200  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 5072Servicii de intretinere, reparare,verificare tehnica periodica si autorizare de functionare a cazanelor si a centralelor termice aferent CSCCD Tg Carbunesti si sediul DGASPC Gorjin valoare de 2.640,00 lei fara TVA.
 Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
19.02.2015
COD CPV 159 "Apa minerala si sucuri"  Clarificare
In urma clarificarilor solicitate de catre un operator economic :
"...va rugam sa precizati daca livrarea se va face pe fiecare centru sau va fi catre DEPOZITUL CENTRAL."
 va precizam faptul ca livrarile se fac catre sediile beneficiarilor efectivi conform prevederilor din invitata de oferta si caietul de sarcini:
2. Locul livrării produselor:
        La sediile beneficiarilor efectivi  (complexurile din subordinea autorității contractante) prezentante in Anexa 2, în maxim 5 (cinci) zile de primirea comenzilor.
2.4.  Conditii de transport-livrare
...............
Produsele  se vor livra gratuit in functie de comanda scrisa, prin fax  sau e-mail, inaintate pana la data de 05 ale lunii in care se face aprovizionarea, o data la doua luni , cu mijloacele de transport ale furnizorului.
Livrarea produselor se va efectua la beneficiarii efectivi numai in intervalul orar 8.00-16.00,  in termen de maxim 5 zile de la primirea comenzilor.
18.02.2016

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare „produse lactate „conform anuntului nr.29116, publicat in SEAP.
        Termenul  limita de depunere  a ofertelor 04.03.2016, ora 10.00.
        Deschiderea ofertelor: 04.03.2016 ora 12.00.
        Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

18.02.2016
17.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa, in data de 24.02.2016, ora 1200 , in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV :
159Apa minerala si suc conform anuntului publicat in SEAP cu nr. 29013/17.02.2016,,in valoare minima(pana la 31.12.2016)de 12.291,65 lei fara TVA si maxima (pana la 30.04.2017) de 14.861,65 lei fara TVA.
       Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail : licitatiidgaspc@yahoo.com
17.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin   cumparare directa, in data de 25.02.2016, ora 1230  in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 331„Echipamente medicale (pupinel, tensiometru, stetoscop, trusa mica medicala)” conform anuntului publicat in SEAP cu nr. 29015/17.02.2016,,in valoare de 1.550,00 lei fara TVA.
 Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
17.02.2016
Cod CPV 152 "Peste si produse din peste" Clarificare
Referitor la clarificarea solicitata de un operator economic, inregistrata la biroul achizitii al DGASPC Gorj sub nr.599/94/2016:   "Referitor la procedura de cumparare directa "peste si produse din peste",  va rugam sa ne precizati daca cerinta din caietul de sarcini punctul 2.2 Conditii de calitate "Se va prezenta CERTIFICAT DE CALITATE/ DECLARATIE DE CONFORMITATE si certificat sanitar veterinar de transport"  este necesar a se indeplinii la data depunerii ofertelor (in propunerea tehnica), sau aceste documente se vor prezenta impreuna cu avizul de insotire a marfii la data livrarii?"
Va precizam faptul ca  acestea sunt documente care vor insoti produsele la livrare.
 Acest lucru trebuie, insa, sa fie asumat prin oferta dumneavoastra.
Va multumim.
17.02.2016
Cod CPV 031 "Oua" -Clarificare
Referitor la clarificarea solicitata de un operator economic, inregistrata la biroul achizitii al DGASPC Gorj sub nr.600/94/2016:   "Referitor la procedura de cumparare directa "oua", va rugam sa ne precizati daca cerinta din caietul de sarcini punctul "2.2.1. Se va prezenta CERTIFICAT DE CALITATE/ DECLARATIE DE CONFORMITATE" este necesar a se indeplinii la data depunerii ofertelor (in propunerea 
tehnica), sau aceste documente se vor prezenta impreuna cu avizul de insotire a marfii la data livrarii?"
va comunicam faptul la achizitia produse "oua"   documentul   :certificatul de calitate / declaratie de conformitate va fi  prezentat la livrarea produselor.
Va precizam faptul ca  acestea sunt documente care vor insoti produsele la livrare.
 Acest lucru trebuie, insa, sa fie asumat prin oferta dumneavoastra.
Va multumim.
16.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg JIu, str. Siretului, nr. 24.judetul Gorj, intentioneaza să achiziționeze prin ”cumparare directa”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare de :”Produse de ingrijre”, conform anunțului nr. 28882, publicat în SEAP.
    Documentația se poate solicita înaintând către DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie la fax-ul 0353/402022, sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
15.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa, in data de 22.02.2016, ora 1200 „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 152Ulei si margarina conform anuntului publicat in SEAP cu nr. 28833/15.02.2016,  in valoare minima(pana la 31.12.2016)de 23.830,94 lei fara TVA si maxima (pana la 30.04.2017) de 31.332,60 lei fara TVA.
         Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com
15.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa, in data de 23.02.2016, ora 1200 „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 152Peste si preparate din peste conform anuntului publicat in SEAP cu nr. 28834/15.02.2016,,in valoare minima(pana la 31.12.2016)de 10.731,30 lei fara TVA si maxima (pana la 30.04.2017) de 14.227,50 lei fara TVA.
         Documentatia se poate solicita printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau  e-mail :licitatiidgaspc@yahoo.com
15.02.2016

          Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ,produse „oua „conform anuntului nr.28799, publicat in SEAP.

        Termenul limita de depunere a ofertelor: 29.02.2016, ora 10,00.

         Deschiderea ofertelor : 29.02.2016, ora 12.00.

         Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

09.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa, in data de 16.02.2016, ora 1200 „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  cod CPV : 5072Servicii de intretinere, reparare,verificare tehnica periodica si autorizare de functionare a cazanelor si  a centralelor termice” aferent CSCCD Tg Carbunesti si sediul DGASPC Gorj conform anuntului publicat in SEAP cu nr. 28247/09.02.2016,,in valoare de 2.640 lei fara TVA.
         Documentatia se poate descarca de aici, sau solicita DGASPC Gorj , printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
08.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, telefon/fax:0353.402.022, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Furnizarea de ” Materiale sanitare”, valoare estimata 13.144,64 lei fara TVA.
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre DGASPC Gorj  pana la data de 16.02.2016, ora 10.00. Informatii suplimentare puteti obtine de la  nr. de fax 0353/402022 sau  pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
03.02.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa, in data de 09.02.2016, ora 12.30„ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  “Echipamente medicale”(pupinel, tensiometru, stetoscop,trusa mica chirurgie) „ conform anuntului publicat in SEAP cu nr. 27758/03.02.2016,,in valoare de 1.550 lei fara TVA.
Documentatia se poate descarca de aici, sau solicita DGASPC Gorj , printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
03.02.2016

          Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa” in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare de „produse din plastic „conform anuntului nr.27764, publicat in SEAP,
     Termenul limita de depunere a ofertelor este 09.02.2016, ora 10,00 .
     Deschiderea ofertelor 09.02.2016, ora 12,00.
     Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

27.01.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Furnizare, montare si punere in functiune inclusiv intocmire proiect tehnic si avizare ISU pentru instalatia de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu pentru Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica  pentru  adulti « Bilteni » din Tg-Jiu, B-dul Dumbrava, nr. 34,judetul Gorj, valoare estimata 33.846,64 lei fara TVA.
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre DGASPC Gorj  pana la data de 01.02.2016, ora 9.00. Informatii suplimentare puteti obtine de la  nr. de fax 0353/402022 sau  pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
21.01.2016
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,  “Echipamente medicale”(pupinel, tensiometru, stetoscop,trusa mica chirurgie) „ conform anuntului publicat in SEAP cu nr.27192/21.01.2016,in valoare de 1.550 lei fara TVA.
         Documentatia se poate descarca de aici, sau solicita DGASPC Gorj , printr-o adresa  scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
20.01.2016Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Siretului nr.24, va invita  sa participati la achizitia directa  cu publicarea in SEAP - anunt nr. 27103 de aparate electrice de uz casnic, codul CPV:  39700000-9.
    Atasat prezentului anunt este  invitatia de participare care contine si caietul de sarcini   pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 01.02.2016, ora 10.00 , deschiderea va avea loc la  data de 01.02.2016 , ora 12.00
Documentatia se poate descarca de aici
20.01.2016

          Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia CopiluluiGorj, cu sediul in mun.Tg-Jiu, str. Siretului nr.24, jud. Gorj, intentioneaza sa achizitioneze prin „ cumparare directa „ in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare de „produse din plastic „conform anuntului nr.27066, publicat in SEAP.

         Documentatia se poate solicia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie, la fax-ul 0353/402022 sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.

14.01.2016
  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg Jiu, str. Siretului, nr. 24.judetul Gorj, intentioneaza să achiziționeze prin ”cumparare directa”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare de :”Echipamente de bucătărie”, conform anunțului nr. 26642, publicat în SEAP.
    Documentația se poate solicita înaintând către DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie la fax-ul 0253/222035, sau e-mail:licitatiidgaspc@yahoo.com.
29.12.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa  cu publicarea in SEAP - anunt nr. 26260 de servicii intretinere ascensoare  , codul CPV: 50750000-7.
    Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 07.01.2016, ora 09.00, deschiderea va avea loc la  data de 07.01.2016 , ora 11.
Documentatia se poate descarca de aici
17.12.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035,intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ , în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv:furnizare, montare si punere in functiune inclusiv intocmire proiect tehnic si avizare ISU pentru instalatia de detectie , semnalizare si alarmare in caz de incediu la CRR Tg Carbunesti din Tg Carbunesti, judetul Gorj, valoare estimata 14.849 lei fara TVA.  Invitatia de oferta se poate descarca de aici.         
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre DGASPC Gorj  pana la data de 21.12.2015, ora 12,00, la nr. de fax 0253/222035 sau pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
17.12.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ servicii, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Servicii de expertiza tehnica pentru cerinta “C-  securitate la incendiu pentru Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica  pentru  adulti « Bilteni » din Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365,judetul Gorj, valoare estimata 15.000 lei fara TVA.  Invitatia de oferta se poate descarca de aici.         
Operatorii economici interesati vor inainta oferta catre DGASPC Gorj  pana la data de 22.12.2015, ora 12,00, la nr. de fax 0253/222035 sau pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
27.11.2015

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în  Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa,  anunt publicat in SEAP numarul 24756/27.11.2015, pentru  Masă de înfăsat , saltele,masa calcat codul CPV:  39100000-3   ,  conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 07.12.2015, ora 10,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5. Valoarea totala a prezentei achizitii este de 3.985,00 lei fara TVA  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 07.12.2015, ora 09,00. Documentatia se poate descarca de aici, sau inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la fax nr. 0253/222035, sau e-mail la adresa licitatiidgaspc@yahoo.com.

27.11.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în
Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa,  anunt publicat in SEAP numarul 24750/27.11.2015, pentru  de Echipament de bucătărie ( chiuvete, oale , farfurii si alte ustensile de bucatarie ) codul CPV:  39221000-7, conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 09.12.2015, ora 14,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5. Valoarea totala a prezentei achizitii este de 14.485,00 lei fara TVA  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 09.12.2015, ora 12,00. Documentatia se poate descarca de aici, sau inaintand  catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la fax nr.0253/222035, sau e-mail la adresa licitatiidgaspc@yahoo.com.
27.11.2015

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în  Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa,  anunt publicat in SEAP numarul 24754/27.11.2015, pentru  COD CPV 33100000-1 “Echipamente medicale”(pupinel, tensiometru, stetoscop,trusa mica chirurgie),  conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 08.12.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea totala a prezentei achizitii este de 1.550,00 lei fara TVA  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 08.12.2015, ora 10,00

Documentatia se poate descarca de aici, sau inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la fax nr. 0253/222035, sau e-mail la adresa licitatiidgaspc@yahoo.com.

27.11.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa  cu publicarea in SEAP - anunt nr. 24751 de Covoare , codul CPV: 39531000-3, in cadrul proiectului ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL IN DIFICULTATE TG CARBUNESTI, JUDETUL GORJ”COD SMIS 16907
    Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 07.12.2015, ora 10.00, deschiderea va avea loc la  data de 07.12.2015 , ora 12.
Documentatia se poate descarca de aici
27.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in mun. Tg JIu, str. Dumbrava, nr. 34, telefon/fax 0253/222035, intentioneaza sa achizitioneze prin ”cumparare directa”, in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile și completarile ulterioare, ”Produse din plastic”, cod cpv 19520000-7.
    Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie la fax-ul nr. 0253/222035, sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com.
27.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in mun. Tg JIu, str. Dumbrava, nr. 34, telefon/fax 0253/222035, intentioneaza sa achizitioneze prin ”cumparare directa”, in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile și completarile ulterioare, ”Articole sportive”, cod cpv 37400000-2.
    Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie la fax-ul nr. 0253/222035, sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com.
27.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), Servicii in vederea supervizarii activitatiilor de protectie sociala”, cod CPV 80570000-0.
            Detalii puteti gasi aici  sau la telefon 0749071817.
26.11.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa  cu publicarea in SEAP - anunt nr. 24591 de Articole textile de uz casnic, codul CPV: 39510000-0, in cadrul proiectului ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL IN DIFICULTATE TG CARBUNESTI, JUDETUL GORJ”COD SMIS 16907
    Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 04.12.2015, ora 09.00, deschiderea va avea loc la  data de 04.12.2015 , ora 10.
Documentatia se poate descarca de aici
26.11.2015 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa  cu publicarea in SEAP - anunt nr. 24515 de Aparate electrice de uz casnic ( frigider , mixer, cuptor, aspirator , robot bucatarie, hota, etc.) in cadrul proiectului ”REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL IN DIFICULTATE TG CARBUNESTI, JUDETUL GORJ”COD SMIS 1690
     Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 03.12.2015, ora 09.00, deschiderea va avea loc la  data de 03.12.2015 , ora 10.
Documentatia se poate descarca de aici
26.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), proiectare si executie ~STATIE DE EPURARE APA MENAJERA CIA DOBRITA~.
            Detalii puteti gasi aici  sau la telefon 0749071817.
24.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ servicii, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Servicii de specialitate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica  pentru  adulti « Bilteni » din Tg-Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365,judetul Gorj           
Operatorii economici interesati vor solicita documentatia inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mailul la care autoritatea contractanta va transmite  respectiva documentatie la nr. de fax 0253/222035 sau pe e-mail licitatiidgaspc@yahoo.com.
Va mumtumim.
 
24.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in mun. Tg JIu, str. Dumbrava, nr. 34, telefon / fax 0253/222035, intentioneaza sa achizitioneze prin ”cumparare directa”, in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, un numar de 14 imprimante cod CPV 30232110-8.
    Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa care va contine obligatoriu e-mail-ul la care se va transmite respectiva documentatie la fax-ul nr. 0253/222035, sau e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com
17.11.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj face urmatoarele precizari referitoare la achizitia directa de imprimante multifunctionale anunt SEAP 23154.
Clarificari referitoare la achizitia de imprimate multifunctionale anunt SEAP 23154:
Intrebare 1:
Ofertele pot depasi valoarea estimata?
Rapuns:
Oferta dumneavoastra nu poate depasi valoarea estimata prevazuta in documentatia de atribuire intocmita de autoritatea contractanta.
Intrebare 2:
La pozitia 3 imprimanta multifunctionala laser color aceasta este prevazuta si cu fax ?
Raspuns :
Imprimanta multifunctionala prevazuta la pozitia 3 este  cu fax obligatoriu , acesta avand caracteristicile prevazute in caietul de sarcini.
Intrebarea 3:
Se pot depune oferte doar pentru primele 2 pozitii de imprimante ?
Raspuns :
Nu se pot depune oferte decat pentru toate cele 3 pozitii de imprimante, deoarece produsele fac parte din acelasi cod cpv, iar achizitia nu este pe loturi.
Intrebarea 4:
Se pot depune oferte cu specificatii diferite fata caietul de sarcini ?
Raspuns:
Nu se pot depune oferte cu specificatii diferite fata de caietul de sarcini.
11.11.2015
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fostă B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intenționează să achiziționeze prin „cumpărare directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, un numar de 14 imprimante cod CPV 30232110-8.
 
În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite, până la data de 18.11.2015, ora 09.00 , oferta dumneavoastră.
Documentatia se poate descarca de aici
11.11.2015
    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa  cu publicarea in SEAP - anunt nr. 23076  de "Servicii de dirigenție de șantier pe parcursul derulării lucrărilor proiectare si executie pentru anvelopare termica a cladirii Pavilion Central  la  Complexul de Recuperare si Reabilitare  Tg Carbunesti " .
    Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 17.11.2015, ora 10.00, deschiderea va avea loc la  data de17.11.2015 , ora 11.
Documentatia se poate descarca de aici
03.11.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg Jiu, strada Dumbrava, nr. 34 (fosta bl. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita sa participati la achizitia prin cumparare directa, anunt publicat in SEAP  sub numarul 22493, pentru ”Materiale sanitare” cod CPV 33100000-1, conform documentatiei de atribuire, ce se va desfasura in data de 10.11.2015, ora 12,30 la sediul nostru din strada Dumbrava nr. 34, etajul 3, camera 5. Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 16.400,02 lei fara TVA. Ofertele vor fi depuse pana la data de 10.11.2015, ora 10,00. Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ca va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la  fax-ul nr. 0253/222035, sau e-mail la licitatiidgaspc@yahoo.com.
02.11.2015RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

Avand in vedere solicitarile de clarificari transmise  de   operatori  economici , in legatura cu anuntul SEAP 22218, „Achizitia unui cuptor electric rotativ , a unei masini de ambalat in vid si a unei marmite electrice „:
1.      „In legatura cu marmita electrica 100-150l, va rugam sa ne transmiteti alimentarea pe care o doriti(electric -380 V puteri cuprinse intre 12-25 KW ?)”
2.      „Va rugam sa precizati termenele de livrare ale produselor”   

  
in urma lamuririlor primite de la beneficiarul efectiv, va aducem la cunostinta urmatoarele :
-          alimentarea se face la 380 V
-          puterea trebuie sa fie intre  20-24 kw.
-          Livrarea se va face, dupa cum este specificat si in solicitareade oferte , in termen de 5 zile lucratoare de la lansarea comenzilor, comanda lansandu-se dupa stabilirea tuturor detaliilor cu beneficiarul efectiv, astfel incat sa se poata asigura aprovizionarea in termenul stabilit.

Va multumim.
30.10.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa,  anunt publicat in SEAP sub numarul 22358, pentru “Produse de ingrijire personala” cod CPV 33700000-7 , conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 05.11.2015, ora 12,30 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 26.465,43lei fara TVA  .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 05.11.2015, ora 10,00. Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la nr. 0253/222035, sau e-mail la licitatiidgaspc@yahoo.com.
29.10.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa,  anunt publicat in SEAP numarul 22218/28.10.2015, pentru  “Achizitia unui cuptor electric rotativ, a unei masini de ambalat vid si a  unei marmite electrice” impartit pe doua loturi,astfel:
-          LOT  1 Cuptoare si accesorii (cuptor electric rotativ si etuve vid) CPV  42942000-1- valoarea estimata 62.903,23 lei fara TVA
-          LOT 2 - Recipiente izoterme (marmita electrica) - CPV 39221150-3 - valoarea estimata  18.306,45 lei fara TVA
, conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 04.11.2015, ora 12,30 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  totala a prezentei achizitii este de 81209,68 lei fara TVA  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 04.11.2015, ora 12,00. Documentatia se poate descarca de aici sau solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la fax nr. 0253/222035, sau e-mail la adresa licitatiidgaspc@yahoo.com.
28.10.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la   achizitia directa  de echipamente IT grupate in 6 loturi :
        lot 1-cod CPV 32324100-1 achiziţionare televizoare , finantare  din fonduri europene , valoare 8.300,00   lei fara TVA.
lot 2-cod CPV 32581200-1 achiziţionare aparate fax , finantare din fonduri europene, valoare 3.300,00 lei fara TVA.
lot 3-cod CPV 30200000-1 achiziţionare calculatoare, imprimante, dvd, CD-player, finantare  din fonduri europene , valoare 24.250,00 lei fara TVA.
lot 4-cod CPV 30121100-4 achiziţionare xerox,  finantare din fonduri europene valoare 3.200,00 lei fara TVA.
lot 5-cod CPV 30200000-1 achiziţionare calculatoare, finantare din  fonduri bugetare , valoare 6.000,00 lei fara TVA.
        lot 6-cod CPV 30121100-4 achiziţionare xerox , finantare din  fonduri bugetare, valoare 4.000,00 lei fara TVA.
Anuntul  de publicitate a fost  postat  in SEAP - anunt nr. 22212 . Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 06.11.2015, ora 09.00, deschiderea va avea loc la  data de 06.11.2015 , ora 12.Documentatia poate fi descarcata de aici.
22.10.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa,  anunt publicat in SEAP numarul 21768, pentru “Servicii de verificare si curatare a cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse aferente centralelor termice si sobelor de teracota” cod CPV 50720000-8 , conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 30.10.2015, ora 12,30 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 3.607,50 lei fara TVA  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 30.10.2015, ora 12,00. Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie la nr. 0253/222035, sau e-mail la adresa licitatiidgaspc@yahoo.com.
21.10.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ servicii, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: Servicii de specialitate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru locațiile din cadrul DGASPC Gorj, care nu dețin autorizație de securitate la incendiu”.
            Detalii puteti descarca  aici  sau la telefon 0749071817.
20.10.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa cu publicare in SEAP- anunt numarul 21545, de “Echipamente de uz zilnic” ( jocuri, jucarii,carti si brosuri) cod CPV 37520000-9 , conform  documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 26.10.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 9.347,00 lei fara TVA  .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 26.10.2015, ora 10,00. Documentatia se poate solicita inaintand catre DGASPC Gorj, ( fax 0253/222035, e-mail: licitatiidgaspc@yahoo.com ) o adresa scrisa ce va contine obligatoriu e-mailul la care se va transmite respectiva documentatie.
12.10.2015

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze  prin ~cumparare directa~ lucrari, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv: ~PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE ANVELOPARE TERMICA A CLADIRII PAVILION CENTRAL AL CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE TG CARBUNESTI~.

            Detalii puteti descarca aici  sau la telefon 0749071817.

08.10.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa de servicii de verificare si curatare a cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse aferente centralelor termice si sobelor de teracota”cod CPV 50720000-8 , conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 09.10.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 3.607,5 lei fara TVA  .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 09.10.2015, ora 12,00. Documentatia poate fi descarcata de aici.
05.10.2015D.G.A.S.P.C. Gorj intentioneaza sa achizitioneze prin cumparare directa~ lucrari de reparatii cos~. In acest sens va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite pana la data de 07.10.2015 , ora 12.00 oferta dumneavoastra, la sediul DGASPC Gorj din mun. Tg Jiu,. str. Dumbrava, nr.34, jud. Gorj. 
Documentatia poate fi descarcata de aici.
02.10.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la procedura  de achizitie  :
  achizitie directa cu publicarea in SEAP - anunt nr. 20477de rechizite si furnituri de birou  . Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 07.10.2015, ora 09.00, deschiderea va avea loc la  data de 07.10.2015 , ora 11.
Documentatia poate fi descarcata de aici.
25.09.2015Referitor la anunțul de publicitate nr.19655/24.09.2015 privind achiziția directă de echipamente de uz zilnic pentru proiectul ,, REABILITAREA, MODERNIZAREA,SI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU CĂRBUNEŞTI” se transmite urmatorul raspuns la clarificari  : Descarca Raspuns
24.09.2015Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la procedurile de achizitie  :
1.  cerere de oferta cu faza finala electronica pentru achizitia de echipamente specifice ( aparate electrice de uz casnic,  echipamente medicale , articole sportive, echipamente de bucatarie, produse din plastic, covoare, aparate de iluminat, echipamente de gradinarit ) - documentatia este disponibila in SEAP la sectiunea cereri de oferta cu numarul invitatiei de participare 379307  .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 28.09.2015, ora 9.00, deschiderea va avea loc la  data de 28.09.2015 , ora 11.00.
2.  achizitie directa cu publicarea in SEAP - anunt nr. 19655  de echipamente de uz zilnic ( jocuri si jucarii, carti, biciclete, materiale textile, articole de imbracaminte si incaltaminte) . Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire  pentru achizitia directa . Ofertele  vor fi depuse pana la data de 30.09.2015, ora 10.00, deschiderea va avea loc la  data de 30.09.2015 , ora 12.30.
Documentatia poate fi descarcata de aici.
09.09.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la  achizitia prin cumparare directa de servicii de legare dosare , conform documentatiei de atribuire , ce se va desfasura  in data de 14.09.2015, ora 13,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 7.866,56 lei fara TVA  .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 14.09.2015, ora 12,00. Documentatia poate fi descarcata de aici.
20.08.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la licitatia organizata prin achizitie directa pentru carne si preparate din carne, conform documentatiei de atribuire, ce se va desfasura  in data de 28.08.2015, ora 11,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 75112,63 lei fara TVA  pentru perioada 01.09-31.12.2015 .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 28.08.2015, ora 10,00. Documentatia poate fi descarcata de pe SEAP, fiind publicata cu numar invitatie de participare  378112 din 19.08.2015.
20.08.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa pentru    diverse produse de morarit din grupa  Produse de morarit,  amidon si produse amilacee, cod CPV 15600000-4,   ce se va desfasura  in data de 26.08.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 9586,92 lei fara TVA  pentru perioada 01.09-31.12.2015 .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 26.08.2015, ora 10,00. Documentatia poate fi descarcata de aici .
14.08.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa pentru    conserve de legume si fructe din grupa  Fructe si legume transformate, cod CPV 15330000-0,   ce se va desfasura  in data de 21.08.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 38681,92 lei fara TVA .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 21.08.2015, ora 10,00. Documentatia poate fi descarcata de aici .
04.08.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj organizeaza licitatie prin cumparari directe pentru servicii de intretinere, reparare, verificare tehnica periodica si autorizare de functionare a cazanelor, a centralelor termice si panouri solare, conform documentatiei de atribuire.
Anuntul este publicat pe SEAP cu nr. 17417 din 04.08.2015.
24.07.2015

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, intentioneaza sa achizitioneze prin „cumparare directa”, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:

  • LOT nr. 1. Carne si preparate din carne, cod CPV 15100000-9;
  • LOT nr. 2. Produse lactate, cod CPV 15500000-3;
  • LOT nr. 3. Peste congelat, cod CPV 15200000-0;
  • LOT nr. 4. Ulei gatit si margarine, cod CPV 15400000-2;
  • LOT nr. 5. Produse de morarit, cod CPV 15600000-4;
  • LOT nr. 6. Diverse produse alimentare, cod CPV 15800000-6;
  • LOT nr. 7. Conserve legume – fructe, cod CPV 15300000-1;
  • LOT nr. 8. Legume – fructe, cod CPV 03220000-9;
  • LOT nr. 9.Oua, cod CPV 03142500-3
  • Detalii          Documentatie
22.07.2015 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la achizitia directa pentru servicii intretinere ascensoare  ce se va desfasura  in data de 27.07.2015, ora 11,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 5800 lei fara TVA .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 27.07.2015, ora 09,00.  Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire .  Documentatia poate fi descarcata  aici
10.07.2015
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, (fosta B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365bis), telefon/fax:0253.222.035, inten?ioneaza sa achizitioneze prin „cumparare directa”, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:
<>-Lotul 1 – “Parfumuri, produse de toaleta” , cod CPV 33710000-0
<>-Lotul 2 – “ Aparate de ras si truse de manichiura sau pedichiura” cod CPV 33720000-3
<>-Lotul 3 – “Produse de curatat “ cod CPV 39830000-9
<>-Lotul 4 – “ Hartie igienica, batiste, servetele din hartie pentru maini si servetele de masa”  cod CPV 33760000-5. Detalii . Anexe
15.04.2015 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la procedura : negociere fara publicarea prealabila a unui  anunt de participare  pentru  achizitia de mancare  preparata, cod CPV 15894200-3 ce se va desfasura  in data de 22.04.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 616178.50 lei fara TVA .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 22.04.2015, ora 09,00.  Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire . Eventualele solicitari de clarificari  vor fi transmise la fax nr.0253222035 pana la data de17.04.2015, ora 12.00.   Documentatia poate fi descarcata aici
06.04.2015

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), va invita  sa participati la procedura : negociere fara publicarea prealabila a unui  anunt de participare  pentru  achizitia de mancare  preparata, cod CPV 15894200-3 ce se va desfasura  in data de 14.04.2015, ora 12,00 la sediul nostru din  strada Dumbrava ,  nr. 34 , etajul 3, camera 5.  Valoarea estimata a prezentei achizitii este de 616178.50 lei fara TVA .  Ofertele  vor fi depuse pana la data de 14.04.2015, ora 09,00.  Atasat prezentului anunt este si documentatia de atribuire . Eventualele solicitari de clarificari  vor fi transmise la fax nr.0253222035 pana la data de 09.04.2015, ora 12.00 . Documentatia poate fi descarcata aici

13.08.2014 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), organizeaza achizitie directa pentru: ”Lucrari de reparatii cos centrala termica pentru Complexul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti Bilteni” in data de 01.09.2014, ora 12.00. Oferta poate fi depusa pana la data de 01.09.2014, ora 10.00. Cei interesati vor inainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 si vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractanta va transmite documentele necesare intocmirii ofertei.
17.07.2014 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), organizeaza achizitie directa pentru:”Servicii de formare în domeniul sanatatii (serviciul de instruire în domeniul sanatatii publice privind notiunile fundamentale de igiena)” în data de 25.07.2014, ora 11.00. Oferta poate fi depusa pâna la data de 25.07.2014, ora 10.00. Cei interesati vor înainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 si vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractanta va transmite documentele necesare întocmirii ofertei.
15.07.2014 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), organizeaza achizitie directa pentru: ”Servicii de formare profesionala (cursuri cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor)” în data de 18.07.2014, ora 11.00. Oferta poate fi depusa pâna la data de 18.07.2014, ora 10.00. Cei interesati vor înainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 si vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractanta va transmite documentele necesare întocmirii ofertei.
11.07.2014 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), organizeaza achizitie directa pentru: ”Servicii de formare profesionala (cursuri cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor)” în data de 18.07.2014, ora 11.00. Oferta poate fi depusa pâna la data de 18.07.2014, ora 10.00. Cei interesati vor înainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 ?i vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractanta va transmite documentele necesare întocmirii ofertei.
10.07.2014 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), organizeaza achizitie directa pentru: ”Servicii de întretinere, reparare, verificare tehnica periodica si autorizare de functionare a cazanelor, centralelor termice si panourilor solare” în data de 16.07.2014, ora 11. Oferta poate fi depusa pâna la data de 16.07.2014, ora 10.00. Cei interesati vor înainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 si vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractanta va transmite documentele necesare întocmirii ofertei.
03.07.2014 Directia Generala de Asistentă Sociala si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr.34 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis), organizeaza achizitie directa pentru: „Servicii operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica în utilizare a instalatiilor / echipamentelor din domeniul I.S.C.I.R. (operator R.S.V.T.I.) în data de 11.07.2014, ora 11". Oferta poate fi depusa pâna la data de 11.07.2014, ora 10.00. Cei interesati vor înainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 si vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractanta va transmite documentele necesare întocmirii ofertei.
28.04.2014 Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Gorj, cu sediul în Tg-Jiu,  b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis, organizează achizitie directă pentru : „Lucrări de reparatii canalizare sediu Complex de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu”,  cod CPV 45331220-4,  în data de 12.05.2014, ora 12. Oferta poate fi depusă până la data de 12.05.2014, ora 10.00. Cei interesati vor înainta o solicitare a documentatiei la nr. de fax 0253.222035 si vor preciza adresa de e-mail la care autoritatea contractantă va transmite documentele aferente.
22.04.2014 Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Gorj, cu sediul in Tg-Jiu, b-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 bis, organizează achizitie directă pentru:
Servicii de medicina muncii”, cod CPV 85147000-1, în data de 28.04.2014, ora 12. Oferta poate fi depusă până la data de 28.04.2014, ora 10.00.
Cei interesati vor înainta o solicitare a invitatiei de participare la nr. de fax 0253.222035, unde obligatoriu va fi prevăzută adresa de e-mail la care autoritatea contractantă va transmite documentele solicitate. Invitatia de participare poate fi ridicată si de la sediul autoritătii contractante, camera 8, etaj 3.
24.10.2013

1.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj , cu sediul in Tg Jiu strada Ecaterina Teodoroiu , nr. 365 bis, organizeaza achizitie directa pentru : „Lucrari de reparatii invelitoare bloc alimentar si pavilion dormitoare la C.R.R.N.A. Balteni�, cod CPV : 45261210-9, in data de 30.10.2013, ora 11. Oferta poate fi depusa pana la data 30.10.2013, ora 09.00. Cei interesati vor inainta o solicitare a fisei de date si a caietului de sarcini la nr de fax 0253222035 unde obligatoriu va fi prevazuta adresa de email la care autoritatea contractanta va transmite documentele solicitate.

2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj , cu sediul in Tg Jiu strada Ecaterina Teodoroiu , nr. 365 bis, achizitioneaza servicii de catering , cod CPV 55520000-1, servicii cuprinse in Anexa 2 B din OUG 34/2006 actualizata . Caietul de sarcini si fisa de date vor fi inaintate prin e-mail operatorilor economici interesati care vor depune in acest sens o solicitare in scris (obligatoriu va cuprinde adresa de email ) .Valoarea estimata pana la data de 31.12.2013 este de 393384,10 lei fara TVA Valoarea estimata pana la data de 30.04.2013 este de 918896,90 lei fara TVA Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 26.09.2013, ora 09.00. Relatii se pot obtine la telefon /fax 0253222035

  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj , cu sediul in Tg Jiu  strada Ecaterina Teodoroiu , nr. 365 bis, organizeaza achizitie directa pentru :

2. servicii de   audit financiar (cod CPV 79212000-3) pe toata perioada de implementare a proiectului  ,,Reabilitarea ,modernizarea,dotarea  Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in dificultate Targu Carbunesti

3. servicii de publicitate, cod CPV 79341000-6,  aferente proiectului  ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea C.S.C.C.D. Tg-Carbunesti, jude?ul Gorj,   ambele servicii  se finanteaza in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, in baza contractului de finantare nr. 3571 din 10.12.2012, semnat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,  prin  Agentia pentru Dezvoltare Regionala  Sud-Vest Oltenia si DGASPC Gorj, Cod SMIS 16907.

Cei interesati vor solicita informatii referitoare la  specificatiile tehnice pentru serviciile prevazute mai sus  la telefon/ fax 0253/222035.           
Propunerea tehnica si financiara aferenta fiecarui serviciu in parte va fi depusa in plic inchis  pana la data de 25.03.2013, ora10.00.

Telefonul copilului

0253-983

 

CONTACT

    Bulevardul Ecaterina    

    Teodoroiu nr. 365 Bis,       

    Localitatea T rgu. Jiu,

    Judetul      Gorj

Tel. 0253-212518

       0253-223693

Fax 0253-215111

e-mail  dgaspc_gorj@yahoo.com

           dgaspc@dgaspcgorj.ro