Asistenta Sociala

Atributii In domeniul protectiei persoanei adulte

1. completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

2. coordoneaza metodologic activitatea serviciilor publice de asistenta sociala in identificarea situatiilor de risc si stabileste impreuna cu acestea masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor adulte in mediul familial natural si in comunitate;

3. elaboreaza impreuna cu serviciile publice de asistenta sociala planurile de servicii privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

4. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

5. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

6. verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cite ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;

7. organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura, gratuit, consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile, pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare, etc.);

9. asigura consiliere si furnizarea de informatii privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar si juridic, etc.);

10. asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

11. asigura, prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale, prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta in cazul in care serviciile publice de asistenta sociala sunt in imposibilitatea de a le asigura;

12. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

13. asigura relationarea cu diverse servicii publice sau alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;

14. realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;

15. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, in functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap si persoanele virstnice;

16. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

17. sustine financiar si tehnic realizarea activitatilor de asistenta sociala, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau in institutii;

18. asigura sprijin pentru persoanele virstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;

19. sprijina activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;

20. asigura formarea profesionala a angajatilor din sistemul protectiei sociale a persoanei adulte (asistenti personali si ingrijitori la domiciliu);

21. monitorizeaza asigurarea amenajarilor teritoriale si institutionale necesare, astfel incit sa fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap;

22. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;