Protectia Copilului

Atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului

1. urmareste modul in care sunt puse in aplicare masurile de protectie speciala instituite de catre Comisia pentru Protectia Copilului Gorj;

2. verifica imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, dispuse de Comisia pentru Protectia Copilului Gorj sau de instanta judecatoreasca;

3. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea si realizarea drepturilor lor; asigura centralizarea si sintetizarea acestor informatii;

4. identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de protectie propuse;

5. coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a abandonului copilului desfasurata de catre serviciile publice de asistenta sociala locale;

6. actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;

7. exercita dreptul de a reprezenta copilul;

8. organizeaza si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

9. coordoneaza activitatea de acordare de sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere; asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc.;

10. asigura si urmareste aplicarea masurilor de plasament sau supraveghere specializata stabilite de organele competente pentru copilul care a savi rsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;

11. intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

12. monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotaririlor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;

13. identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

14. monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;

15. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;

16. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;

17. reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cite ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

18. indeplineste demersurile vizind deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;

19. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Rominia care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;

20. monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce virsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;

21. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, precum si a comportamentului delincvent;

22. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei activitati;

23. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

24. asigura relationarea cu diverse servicii specializate;

25. sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestora;

26. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

27. principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de Directia generala si de organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.