Solicitare Informatii

Purtator de cuvant : SUCEA MINODORA

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul la informatiile de interes public

Lista cuprinzind documentele de interes public  detalii

Cereri tip privind solicitarea informatiilor de interes public

        Cerere tip de solicitare de informatii de interes public

        Model reclamatie administrativa

        Model de raspuns la cerere

        Model de raspuns la reclamatie

Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2019 detalii

Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2018 detalii

Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2017 detalii

Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2016  detalii