Legislatie

Legi adulti

Hotarire nr. 1007 din 01/09/2005 privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale detalii1

ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (actualizata pana la data de 13 martie 2006*)  detalii2 

Ordonanta de urgenta nr. 170 / 4 noiembrie 1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale detalii3

Ordonanta de urgenta nr. 130/2006   privind Inspectia Sociala  detalii4

Ordonanta de urgenta nr. 97/2007  pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii  detalii5 

Ordonanta nr. 30 din 29/01/2004  pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale detalii6

Ordonanta de urgenta nr. 14/2007  pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii7 

HOTARARE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (*republicata*) privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului *) detalii8 

HOTARARE nr. 680 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap detalii9 

HOTARARE nr. 539 din 9 iunie 2005 (*actualizata*) pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (actualizata pana la data de 12 septembrie 2005*) detalii10 

HOTARARE nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap detalii11

Hotarire nr. 1177 din 2 octombrie 2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 20 octombrie 2003 detalii12 

Hotarire nr. 1175 din 29/09/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 detalii13

Hotarire nr. 787/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc pe calea aerului detalii14 

HOTARARE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii15 

Hotarire nr. 197 din 09/02/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor virstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe detalii16 

Lege nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului detalii17 

Lege nr. 17 din 06/03/2000 privind asistenta sociala a persoanelor virstnice detalii18 

Legea nr. 19/27 din martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale –detalii19 

Lege nr. 211/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Sociala detalii20

LEGEA nr. 239 din data de 06/06/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap detalii21

Lege nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri detalii22 

Lege nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii detalii23 

Lege nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii24 

Lege nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii25

Lege nr. 448/2006  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii27 

L E G E nr. 467 din 4.11.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap  detalii28

Lege nr. 487 din 11/07/2002 sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice detalii29 

Legea nr. 783 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale detalii30 

Ordin nr. 106 din 26/05/2006  privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual detalii31

ORDIN nr. 162 din data de 16 /12/ 2002  pentru aprobarea Normelor privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap detalii32

Ordin nr. 175/2006  privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap detalii33 

Ordin nr. 245 din 14/09/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap detalii34 

Ordin nr. 256/2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap detalii35 

Ordin nr. 31/2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspectie si monitorizare, aplicabila in domeniul de competenta al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap detalii36 

Ordin nr. 363 din 23/11/2005 pentru aprobarea Planului national privind formarea personalului din sistemul de protectie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2008 si a Programei-cadru de instruire specifica a personalului implicat in protectia si ingrijirea persoanei adulte cu handicap detalii37 

O R D I N 367/30.11.2005 privind stabilirea Criteriilor pe baza carora se efectueaza selectia proiectelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap detalii38

Ordin nr. 491 din 23/05/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale detalii39 

Ordin nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate detalii40 

Ordin nr. 62/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia detalii41 

Ordin nr. 649 din 25/04/2001  privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 detalii42

Ordin nr. 1640/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate detalii43 

Ordin nr. 11/2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor si criteriilor pe baza carora se efectueaza selectia proiectelor in domeniul protectiei, integrarii si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap detalii44 

Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav detalii45 

Ordin nr. 73 din 30/03/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap detalii46

 Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap*) detalii47

Legi copii

ORDIN  Nr.1985/4.10.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (detalii …)

Legea nr. 273/2004 (R3), privind procedura adopției, (detalii …);

Hotărârea de Guvern nr. 579/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale, (detalii …);

Decizia nr. 661/2016, privind aprobarea modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției, (detalii …).

 Hotarire nr. 3 din 10/01/2007 privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament detalii1

Hotarire nr. 1434 din 02/09/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului detalii2

Hotarire nr. 1435 din 02/09/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei detalii3 

Hotarire nr. 1437 din 02/09/2004  privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului detalii4 

Hotarire nr. 1438 din 02/09/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai detalii5

Hotarire nr. 1439 din 02/09/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savirsit o fapta penala si nu raspunde penal detalii6 

Hotarire nr. 1440 din 02/09/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai detalii7 

Hotarire nr. 1442 din 02/09/2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romine in cadrul procedurii adoptiei interne detalii8

Hotarire nr. 1443 din 02/09/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romini neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora detalii9 

Hotarire nr. 1896 din 21/12/2006  pentru modificarea anexei la Hotarirea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului detalii10 

Lege nr. 272 din 21/06/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului detalii11

Lege nr. 274 din 21/06/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Romin pentru Adoptii detalii13

Lege nr. 275 din 21/06/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie detalii14 

Lege nr. 482 din 19/12/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti detalii15

Lege nr. 482 din 19/12/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti detalii16 

Lege nr. 497 din 28/12/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua impotriva violentei asupra copilului in Rominia detalii17 

Lege nr. 111 din 07/04/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti detalii18 

Ordin nr. 132 din 07/04/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii detalii19 

Ordin nr. 14 din 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii20 

Ordin nr. 36 din 19/05/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau incredintare detalii21 

Ordin nr. 95 din 13/03/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului detalii23 

Ordin nr. 100 din 15/03/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de actiune in vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii detalii24 

Ordin nr. 101 din 15/03/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii25 

Ordin nr. 107 din 04/03/2005 pentru aprobarea modelului de ancheta sociala privind situatia sociofamiliala a copilului romln aflat nelnsotit pe teritoriul altui stat, ln vederea repatrierii acestuia si a reintegrarii sale sociale, si a structurii-cadru a planului referitor la pregatirea reintegrarii sociale a copilului care se afla nelnsotit pe teritoriul altui stat si care urmeaza a fi repatriat  detalii26 

Ordin nr. 123 din 10/11/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii detalii27

Ordin nr. 145 din 22/04/2005 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor ln domeniul protectiei drepturilor copilului detalii28

Ordin nr. 219 din 15/06/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de lngrijirea parintilor pe perioada ln care acestia se afla la munca ln strainatate detalii29 

Ordin nr. 276 din 04/07/2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului ln unitatile sanitare care au ln structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie detalii30 

Ordin nr. 287 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului ln familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii31 

Ordin nr. 288 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz ln domeniul protectiei drepturilor copilului detalii32

Ordin nr. 289 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii33