Legislatie

Legi adulti

 • Legea nr. 448/2006 (r1) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Legea 448 2006
 • Legea nr. 197/2016 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale Legea 197 2016
 • Legea nr. 17/2007 (r1) privind asistența socială a persoanelor vârstnice Legea 17 2007
 • Lege nr. 7/2007pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Legea 7 2007
 • Legea nr. 127/2019privind sistemul public de pensii Legea 127 2019
 • Legea nr. 487 din 11/07/2002sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice Legea 487 2002
 • Legea nr. 241/2007pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri Legea 241 2007
 • Legea nr. 275/2007privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Legea 275 2007
 • Legea nr. 783/2001pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi special Legea 783 2001
 • Hotararea de Guvern nr. 268/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap HG 268 2007
 • Hotararea de Guvern 430/2008pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap HG 430 2008
 • Hotararea de Guvern nr. 1002/2019 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii HG 1002 2019
 • Hotararea de Guvern nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap HG 1017 2018
 • Hotararea de Guvern 787/2007privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa care calatoresc pe calea aerului HG 787 2007
 • Hotararea de Guvern 197 din 09/02/2006privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor virstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe HG 197 2006
 • Hotararea de Guvern 1175 din 29/09/2005privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 HG 1175 2005
 • Hotararea de Guvern 1007 din 01/09/2005 privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale HG 1007 2005
 • Hotararea de Guvern 539/2005 (*actualizata*)pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale HG 539 2005
 • Hotararea de Guvern 1177/2003privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 20 octombrie 2003 HG 1177 2003
 • Ordinul nr. 721/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati în accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decât cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ORD 721 2019
 • Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati ORD 82 2019
 • Ordinul nr. 1887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora ORD 1887 2016
 • Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap ORD 2298 2012
 • Ordin nr. 62/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia ORD 62 2007
 • Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ORD 319 2007
 • Ordin nr. 31/2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspectie si monitorizare, aplicabila in domeniul de competenta al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap ORD 31 2007
 • Ordin nr. 175/2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap ORD 175 2006
 • Ordin nr. 491/2003pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale ORD 491 2003
 • Ordin nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap ORD 762 2007
 • Ordonanta nr. 30/2004pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi special OG 30 2004
 • Ordonanta de urgenta nr. 97/2007pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii OUG 97 2007
 • Ordonanta de urgenta113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala OUG 113 2011
 • Ordonanta de urgenta nr. 130/2006privind Inspectia Sociala  ORD 130 2006
 • Ordonanta de urgenta nr. 170 / 4 noiembrie 1999privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale OUG 170 1999

 

Legi copii

– Legea nr. 111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile  publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionistii L 111 2004

– Legea nr. 197/2012  privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale   L 197 2012 

– Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului L 272 2004

– Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei L 273 2004

– Legea nr. 292/2011 asistentei sociale L 292 2011

– Legea nr. 497/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua impotriva violentei asupra copilului in Romania L 497 2006

– HOTARAREA DE GUVERN nr. 3/2007 privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament HG 3 2007

– HOTARAREA DE GUVERN nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale HG 118 2014

HOTARAREA DE GUVERN nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilorfiresti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatiivizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilorfiresti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata HG 448 2017

– HOTARAREA DE GUVERN nr. 502/2017 Hotarare privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului HG 502 2017

– HOTARAREA DE GUVERN nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si  completarea Hotararii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia HG 579 2016

– HOTARAREA DE GUVERN nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal HG 797 2017

HOTARAREA DE GUVERN nr. 867/2017 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale HG 867 2017

HOTARAREA DE GUVERN nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a s avarsit o fapta penala si nu raspunde penal HG 1439 2004

HOTARAREA DE GUVERN nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsoti ti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestora HG 1443 2004

– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative  OUG 65 2014

– Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala ORD 25 2019

– Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala ORD 26 2019

– Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ORD 27 2019

– Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice ORD 28 2019

– Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale  ORD 81 2019

– Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului ORD 95 2006

– Ordinul nr. 100/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de actiune in vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii ORD 100 2006

– Ordinul nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului de ancheta sociala privind situatiasociofamiliala a copilului roman aflat neinsotit pe teritoriul altui stat, in vederea repatrierii acestuia si a reintegrarii sale sociale, si a structurii-cadru a planului referitor la pregatireareintegrarii sociale a copilului care se afla neinsotit pe teritoriul altui stat si care urmeaza a fi repatriat ORD 107 2005

– Ordinul nr. 123/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii ORD 123 2004

– Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii ORD 132 2005

– Ordinul nr. 145/2005 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul protectiei drepturilor copilului ORD 145 2005

– Ordinul nr. 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate ORD 219 2006

– Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, precum si a ghidului metodologic de implementare a acestor standard ORD 287 2006

– Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului ORD 288 2006

– Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standard ORD 289 2006

– Ordinul nr. 653/2019 privind instructiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licentierea serviciilor sociale in contextul aprobarii unor noi standarde minime de calitate in domeniul serviciilor sociale si pentru abrogarea unor ordine ORD 653 2019

– Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientariiscolare si profesionale a copiilor cu cerinteeducationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinteeducationale speciale. ORD 1985 2016

– Ordinul nr. 2196/2016 pentru aprobarea Instructiunilor privind circuitul documentelor intre compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si institutiile aflate in subordinea sa ORD 2196 2016

– DECIZIA NR. 661/2016 privind aprobarea modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei DEC 661 2016