Prestatii sociale

Lista tuturor serviciilor sociale  licenţiate ale DGASPC Gorj  detalii…

Lista serviciilor sociale  licenţiate la nivelul  judeţului  Gorj detalii…

CUANTUMUL PRESTAŢIILOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP.
In conformitate cu Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare, incepând cu 01.07.2018 se modifică cuantumul prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap si anume:

Adulţi cu handicap:
– Grav : 350 lei indemnizaţie lunară şi 150 lei buget personal complementar; TOTAL:500 LEI ;
– Accentuat: 265 lei indemnizaţie lunara si 110 lei buget personal complementar;TOTAL : 375 LEI ;
– Mediu: 60 lei buget personal complementar;

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea si îngrijirea copilului cu handicap in baza unei măsuri de protecţie specială, pe perioada in care îl are în îngrijire, supraveghere si intreţinere:
– Grav: 300 lei prestaţii sociale ;
– Accentuat: 175 lei prestaţii sociale ;
– Mediu:60 lei prestaţii sociale;

Începând cu data de 01.02.2021,  indemnizația însoțitorului pentru adulții cu handicap vizual grav, acordată potrivit prevederilor art. 58 alin(3) din Legea 448/2006 este în valoare netă de 1386 lei.