Protectia datelor personale

Responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj sunt domnul ROMAN CONSTANTIN-LIVIU consilier în cadrul Compartimentului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială şi doamna PIGUI CRISTINA şef serviciu management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, monitorizare servicii sociale, prevenire marginalizare socială, asistenţă persoane vârstnice şi de evidență şi plată beneficii de asistenţă socială.

Telefon : 0253 238001,0253 238202