Achizitii publice

Anunt achizitie terenuri

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ invita toate persoanele fizice, juridice să participe cu oferta pentru achiziția a 5(cinci) suprafețe de  teren intravilan, situate în municipiul Târgu Jiu sau localităţi componente municipiului Târgu Jiu, județul Gorj pentru obiectivul de investiție -construcția unui număr de 4 (patru) case de tip familial  cu  o capacitate de 12 beneficiari /casă și (1) un centru de zi pentru copii, cod CPV 7021200-7.

Oferta se va depune in original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, camera 34 -registratura pana în data de  29.07.2019 ora 10.00.

Documentația se poate descărca de pe site-ul  www. dgaspcgorj.ro sau se poate solicita la sediul DGASPC Gorj, municipiul  Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, județul Gorj,  camera 33-biroul Achiziții publice.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon   0749/071817.

Descarca documentatie