Organizare (organigrama,stat functii , ROF)

GHID PRIVIND REGIMUL INCOMPATIBILITATILOR  SI  AL CONFLICTULUI DE INTERESE

Regulament privind transferul personalului contractual în/din cadrul DGASPC Gorj Detalii…

Hotărârea nr. 35/26.03.2021 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea și completarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni și Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești Partea 1   Partea 2   Partea 3

Hotarirea 70/2020  a CJ GORJ pentru stabilirea unor masuri privind organizarea si functionarea DGASPC GORJ descarca (atentie document cu marime mare-61Mb )

Regulament intern DGASPC Gorj 2021

Regulament  intern  DGASPC GORJ 2020

Norme audit intern 2019

Codul de conduita al auditorului intern

 Carta auditului intern 2019

Cod de conduita etica al salariatilor din cadrul DGASPC Gorj  detalii

Cod Etic și Carta drepturilor beneficiarilor DGASPC Gorj  detalii

Hotărârea nr.185/2020 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.152/2017 detalii …

Hotărârea nr.133/28.10.2019 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea   Statului de functii al DGASPC  Gorj  detalii

Hotărârea nr.116/27.09.2019 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea   Statului de functii al DGASPC  Gorj  detalii

Hotărârea nr.58/19.04.2019 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea   Statului de functii al DGASPC  Gorj  detalii

Hotărârea nr.106/24.07.2018 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea si completarea  Organigramei , Statului de functii si Regulamentului de functionare ale DGASPC  Gorj precum si a capacitatilor de furnizare a serviciilor sociale aprobate prin Hotararea CJ GORJ  nr 152/07.09.2017 detalii