Achizitii publice

Reluare achiziție a 5(cinci) suprafețe de teren intravilan, situate în municipiul Târgu Jiu sau localităţi componente municipiului Târgu Jiu, județul Gorj

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – GORJ
invita toate persoanele fizice și juridice să participe cu oferta pentru achiziția a 5(cinci) suprafețe de
teren intravilan, situate în municipiul Târgu Jiu sau localităţi componente municipiului Târgu Jiu,
județul Gorj . Oferta se va depune în original, la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24,
camera 34 -registratura pana în data de 27.09.2019 ora 10.00.
Documentația se poate descărca de pe site-ul www. dgaspcgorj.ro secțiunea ,, Achiziții ,, sau se
poate solicita la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, municipiul Tg-Jiu, str. Siretului, nr. 24, județul Gorj,
camera 33-biroul Achiziții publice , tehnic și de patrimoniu.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie