Achizitii publice

Achizitie „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă „
în data de 30.08.2019, ora 12.00 conform anunț SICAP nr.: ADV
1099408/27.08.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 30.08.2019, ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”
Valoarea estimată:
– 19.785,72 lei fără TVA pentru perioada septembrie – octombrie 2019

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Descarca documentatie