Achizitii publice

Achizitie servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru: ”Reparații curente la tavanul de la parterul pavilionului central al CRR Tg Cărbunești, din subordinea DGASPC Gorj, cod CPV 45453000-7 ”

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru: ”Reparații curente la tavanul de la parterul pavilionului central al CRR Tg Cărbunești, din subordinea DGASPC Gorj, cod CPV 45453000-7 ”Lucrări de reparații generale și renovare”, conform Caietului de sarcini anexat, în data de 18.09.2019, inclus conform anunț SICAP nr.: ADV 1100920/04.09.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 18.09.2019, inclusiv, sub denumirea PROIECTARE ȘI EXECUŢIE REPARAȚII CURENTE TAVAN CRR TG CĂRBUNEȘTI

Valoarea estimată pentru proiectare și execuția obiectivului: REPARAȚII CURENTE LA TAVANUL DE LA PARTERUL PAVILIONULUI CENTRAL AL C.R.R. TG – CĂRBUREȘTI: 42.016,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie