Achizitii publice

Achizitie servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru: ”Reparații curente la tavanul de la parterul pavilionului central al CRR Tg Cărbunești, din subordinea DGASPC Gorj,

Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru: ”Reparații curente
la tavanul de la parterul pavilionului central al CRR Tg Cărbunești, din
subordinea DGASPC Gorj,
cod CPV 45453000-7 ”Lucrări de reparații generale și renovare”

în data de 04.10.2019, ora 09.15, conform anunț SEAP nr.: ADV
1104616/24.09.2019.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.

Oferta se va posta în SEAP până în data de 04.10.2019, ORA 09:00 sub
denumirea~ PROIECTARE ȘI EXECUŢIE REPARAȚII CURENTE TAVAN – DGASPC
Gorj~.

Valoarea estimată pentru proiectare și execuția obiectivului: REPARAȚII
CURENTE LA TAVANUL DE LA PARTERUL PAVILIONULUI CENTRAL AL C.R.R. TG –
CĂRBUREȘTI: 42.016,00 lei fără TVA.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071.817.

Descarca documentatie