Achizitii publice

Achizitie Materiale electrice, cod CPV„31681410-0” – Materiale electrice

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
„Materiale electrice”, cod CPV„31681410-0” – Materiale electrice conform
anunț SICAP nr.: ADV 1108719.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 17.10.2019, ora 12.00
inclusiv, sub denumirea „Materiale electrice”- DGASPC Gorj”
Analiza ofertelor va avea loc în data de 17.10.2019, ora 12.30 la
sediul autorității contractante.

Valoarea estimată:
Materiale electrice”, cod CPV„31681410-0” – Materiale electrice =
5.232,57 lei fără TVA,
conform referatelor transmise de centre.

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie