Achizitii publice

Achiziție : „Forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni” cod CPV : 45262220-9”Forare de puțuri de apă”în data de 25.10.2019, ora 10.30 conform anunț SICAP nr.: ADV 1110341/17.10.2019.

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze :

„Forarea unui puț de mare adâncime la CIA Suseni” cod CPV :
45262220-9”Forare de puțuri de apă”în data de 25.10.2019, ora 10.30
conform anunț SICAP nr.: ADV 1110341/17.10.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată.
Data limita depunere oferte in SEAP : 25.10.2019, ora 10.00
inclusiv, sub denumirea „Forarea unui puț de mare adâncime la CIA
Suseni”
Valoarea estimată 146.202,95 lei fără TVA, din care 135.299,95 lei  fara TVA
pentru faza C+M.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie