Achizitii publice

Achizitie ”furnizare materiale pentru reparații”, necesare pentru întreținerea și funcționarea CSCCH Târgu Jiu

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
”furnizare materiale pentru reparații”, necesare pentru întreținerea și funcționarea CSCCH Târgu Jiu din subordinea DGASPC Gorj”, conform anunț SICAP nr.: ADV 1114189/01.11.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 11.11.2019, inclusiv, sub denumirea „furnizare materiale pentru reparații -CSCCH- DGASPC Gorj””
Analiza ofertelor va avea loc în data de 12.11.2019, ora 08:30 la sediul autorității contractante.

Valoarea totală estimată:6.840,00 lei fără TVA, din care:
– LOT nr. 1- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 1.826,00 LEI FĂRĂ TVA;
– LOT nr. 2- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 1.934,00 LEI FĂRĂ TVA;
– LOT nr. 3- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 355,00 LEI FĂRĂ TVA;
– LOT nr. 4- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 2.725,00 LEI FĂRĂ TVA
conform referatelor transmise de centre.

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie