Achizitii publice

Achizitie Articole sportive si jocuri

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
LOT 1 – „Articole sportive” – cod CPV 37400000-2 Articole şi echipament
de sport
LOT 2 – „Jocuri” cod 37500000-3 Jocuri şi jucării; atracţii de bâlci
în data de 26.11.2019 ORA 13.00 conform anunț SEAP nr.: ADV 1119310.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 26.11.2019 ORA 12.00
inclusiv, sub denumirea Pentru LOTUL 1
„Articole sportive” – DGASPC Gorj, oferta financiară înscrisă în
Formularul nr. 2;
și
Pentru LOTUL 2
„Jocuri” – DGASPC Gorj, oferta financiară înscrisă în Formularul nr. 2;

Valoarea estimată:
„Articole sportive” – cod CPV 37400000-2 Articole şi echipament de sport
= 5.037,07 lei fără TVA,
„Jocuri” cod 37500000-3 Jocuri şi jucării; atracţii de bâlci = 1.510,00
lei fără TVA,

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie