Achizitii publice

Achizitie ”furnizare materiale de întreținere”, necesare pentru întreținerea și funcționarea centrelor din subordinea DGASPC Gorj

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
”furnizare materiale de întreținere”, necesare pentru întreținerea și funcționarea centrelor din subordinea DGASPC Gorj, conform anunț SICAP nr.: ADV 1121044/02.12.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 02.12.2019, ora 12:00, inclusiv, sub denumirea „furnizare materiale de întreținere DGASPC Gorj””
Analiza ofertelor va avea loc în data de 02.12.2019, ora 12:30 la sediul autorității contractante.

Valoarea estimată : 45.431,15 lei fără TVA, astfel:
LOT nr. 1- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 33.914,15 LEI FĂRĂ TVA
LOT nr. 2- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 3.183,00 LEI FĂRĂ TVA
LOT nr. 3- TOTAL VALOARE ESTIMATĂ: 8.334,00 LEI FĂRĂ TVA

conform referatelor transmise de centre.

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie