Achizitii publice

Achizitie „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă „
în data de 25.02.2020 ora 12.00 conform anunț SICAP nr.: ADV 1130926
din 19.02.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SICAP până în data de 25.02.2020 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”
Valoarea estimată :
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
– 17.123.75 lei fără TVA pentru perioada martie – aprilie 2020

Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie