Achizitii publice

Achizitie Autoclave sterilizare instrumentar cu imprimantă 8L/ 12 L, produse din grupa cod CPV 33190000-8 „Aparate medicale”

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze: Autoclave sterilizare instrumentar cu imprimantă 8L/ 12 L, produse din grupa cod CPV 33190000-8 „Aparate medicale”, folosite de beneficiarii centrelor din subordinea DGASPC Gorj”, cod CPV :33190000-8 în data de 11.06.2020 ora 10:00 conform anunț SEAP nr. ADV 1150969 din 05.06.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 05.06.2020 ora 10:00 inclusiv, sub denumirea: „Autoclave 8 L/ 12 L DGASPC Gorj”
Valoarea estimată: 38.528,00 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie