Achizitii publice

Achizitie „Servicii de proiectare” pentru „Reabilitare/recompartimentare cladire bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Îngrijire si Asistenta Suseni” cod CPV„71322000-1” – Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze:
„Servicii de proiectare” pentru „Reabilitare/recompartimentare cladire
bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Îngrijire si
Asistenta Suseni” cod CPV„71322000-1” – Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări publice, defalcate astfel:
• Expertiza tehnica
• Proiectare fazele (DALI, DTAC, PT, DDE)
• Verificare proiect
• Documentatii avize si acorduri

Valoarea estimată = 34.453,78 lei fără TVA
„Servicii de proiectare” pentru „Reabilitare/recompartimentare cladire
bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Îngrijire si
Asistenta Suseni” cod CPV„71322000-1” – Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări publice,
respectiv:
• Expertiza tehnica = 10.000 lei fără TVA
• Proiectare fazele (DALI, DTAC, PT, DDE) = 18.501,84 lei fără TVA
• Verificare proiect = 2.975,97 lei fără TVA
• Documentatii avize si acorduri = 2.975,97 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată – caiet de
sarcini nr. 11749/02.06.2020 și se va posta în SEAP până pe data de
15.07.2020 ora 11.00.

Analiza ofertelor va avea loc în data de 15.07.2020, ora 12.00 conform
anunț SEAP nr. ADV 1155411/29.06.2020.

Descarca documentatie